Kvalitetssikring for ledere

Er du leder for en karrieretjeneste? I Kvalitetslaboratoriet finner du ulike ressurser og moduler til inspirasjon i ditt arbeid med kvalitetssikring. MERK:INNHOLDET ER UNDER UTVIKLING OG IKKE FERDIG.

Fagfilm Kvalitetssikring

Få en faglig innføring i tema Kvalitetssikring på ti minutter.

Skal du planlegge kompetanseutvikling for dine ansatte?

I Kompetanseutvikling får du en ramme til en opplæringsplan for hvert kompetanseområde i kvalitetsrammeverket som du kan bruke til inspirasjon.

Rekruttering og opplæring

Bruk kompetansestandardene i arbeidet med rekruttering og opplæring av nyansatte.

Praksiseksempler på kvalitetsutvikling

Her forteller ledere og veiledere fra ulike sektorer om hvordan de jobber med kvalitetsutvikling.
Vil dere dele av egen kvalitetsutvikling? Fyll ut formsskjema.

Presentasjoner

Her finner du eksempler på presentasjoner du kan ta utgangspunkt i.

Hvordan jobber en nettverksrådgiver i skolen med kvalitetsutvikling?

Møt nettverksrådgiver Tor Olav Sviggum og hør om hvordan han jobber med Kvalitetsmodellen.

Kvalitetshjulet

Bruk Kvalitetshjulet som verktøy i arbeidet med kvalitetssikring.

Karriereveiledning i skolen

Har du ansvaret for karriereveiledning i skolen? Her får du gode råd med deg på veien.

Kvalitetspakken

Få inspirasjon til hvordan du kan bruke kvalitetsmodellen og Vår kvalitet i arbeidet med kvalitetssikring.

Foto av tre kolleger som jobber med Kvalitetssikring.

Hvordan jobber Karriere Buskerud med Kvalitetsmodellen?

Kristine Novak er leder for Karriere Buskerud og forteller om hvordan de bruker Kvalitetsmodellen og Vår kvalitet.

Foto av tre kolleger som jobber med Kvalitetssikring.

Hvordan jobbe systematisk med kvalitetssikring?

Her får du som leder tips til hvordan du kan jobbe systematisk med kvalitetssikring og hvordan verktøyet Vår kvalitet kan brukes som ressurs.

Hvordan jobber Karriereveiledning.no med kvalitetssikring?

Eirik Øvernes er leder for Karriereveiledning.no og forteller om hvordan han jobber med kvalitetssikring av den digitale karriereveiledningstjenesten.