Film

Hvordan gi kvalitetssikret informasjon?

Hvilken informasjon velger vi å gi? Det kan få betydning for valgene veisøker tar.

Veiledning av veisøkere hvor forståelsen av egen situasjon er i konflikt med oppdraget

Denne situasjonen handler om når oppdraget vårt kolliderer med det veisøker ønsker eller trenger.

Veiledning av veisøkere med større eller andre utfordringer

Hva gjør vi når vi møter veisøkere med andre eller større behov for hjelp og støtte enn det vi kan tilby?

Makten i veileders rolle

Hvilken makt kan vi ha i vår rolle som karriereveiledere? Hvordan forvalter vi denne makten i møte med veisøker?

Balansen mellom veiledning og terapi

Karriereveiledere møter ofte mennesker i krevende overganger eller i vanskelige arbeids- og livssituasjoner. Hvordan håndterer karriereveiledere balansen ...

Veiledning av veisøkere som insisterer på fasitsvar

Hva gjør vi karriereveiledere når vi møter veisøkere som ønsker tydelige råd eller fasitsvar fra oss karriereveiledere?

Veiledning av veisøkere i situasjoner som krever tilpasning

I overganger vil det ofte være behov for å tilpasse seg noe nytt, men dette kan være krevede.

Karrierelæring i praksis: Endring og stabilitet

Hvordan bidra til karrierelæring rundt tema endring og stabilitet?

Karrierelæring i praksis: Tilpasning og motstand

Hvordan kan vi jobbe med karrierelæring rundt tema tilpasning og motstand?

Karrierelæring i praksis: Valg og tilfeldigheter

Hvordan kan vi jobbe med karrierelæring mot valg og tilfeldigheter?

Karrierelæring i praksis: Muligheter og begrensninger

Hvordan kan vi jobbe med karrierelæring rundt tema muligheter og begrensninger?

Karrierelæring i praksis: Meg i kontekst

Hvordan kan vi jobbe med karrierelæring mot Meg i kontekst?