Arrangement Etikk

Skal du lage et arrangement med etikk som tema? Her får du tips til opplegg og ressurser du kan bruke.

Skal du lage et arrangement med Etikk som tema?

Kanskje skal du lage et faglig opplegg for kolleger om hva Etikk er. Eller har du fått ansvar for å lage et opplegg til en fagdag om etikk? Eller kanskje du skal holde en presentasjon for en større gruppe på en konferanse.

Her får du tips til opplegg, filmer du kan vise og andre ressurser du kan bruke. 

Du finner også en presentasjon med Forslag til refleksjonsoppgaver du kan bruke.