Kategorisert under:

Kvalitetshjulet

Bruk Kvalitetshjulet som verktøy i arbeidet med kvalitetssikring.

Hvordan kan du bruke Kvalitetshjulet som verktøy i arbeidet med kvalitetssikring?

I verktøyet Vår kvalitet blir resultatene automatisk oppsummert i et Kvalitetshjul. Ettersom hvor godt det skåres innenfor de ulike innsatsområdene, vil de ulike delene av hjulet bli mer eller mindre utfylt med farge. 

Kvalitetshjulet kan også brukes som en del av en aktivitet blant kollegaer eller samarbeidspartnere.   Aktiviteten passer fint som en innledning til temaet Kvalitetssikring, og som en temperaturmåler og et utgangspunkt for diskusjon om hvordan dere opplever kvaliteten innenfor de ulike syv innsatsområdene.

Forslag til bruk av Kvalitetshjulet i refleksjon i team:

  1. Velg ut hvor mange og hvilke innsatsområder dere skal ta for dere. 
  2. Oppgaven kan være: «På skalaen 1-3, hvor god mener du kvaliteten på tilbudet/tjenesten er? Fargelegg/skraver områdene etter hvor god du mener kvaliteten er. 
  3. Diskuter med en eller flere i teamet om ditt resultat.
  4. Presenter i plenum.
  5. Oppgaven kan være: «Hvilke innsatsområder bør vi prioritere i vår kvalitetsutvikling?»
  6. Legg en plan for videre kartlegging av innsatsområdene, og bruk gjerne verktøyet Vår kvalitet i det videre arbeidet.  


Under kan du laste ned kvalitetshjulet i pdf.