• Serier
  • Etisk refleksjon i team

Etisk refleksjon i team

Etisk refleksjon i team er en konkret og enkel metode for å sette etikk på agendaen. I filmserien Etisk refleksjon i team får du være med når tre veiledere reflekterer rundt noen vanlige veiledningssituasjoner der det kan oppstå etiske utfordringer. Filmene gir noen eksempler, men det finnes selvsagt mange flere.

Målet med filmene er å vise hvordan etisk refleksjon i team kan gjøres, og gi konkrete eksempler på hvilke refleksjonsspørsmål dere kan ta utgangspunkt i. Noen av spørsmålene er generelle, mens andre er mer spesifikke:

  1. Hva er handlingsalternativene i den bestemte veiledningssituasjonen?
  2. Hvilke fallgruver ser dere? Hvordan kan denne utfordringen se ut hos dere? 
  3. Hvilke etiske retningslinjer er nyttige å støtte seg til her? 


Du får møte fire veiledere som til vanlig jobber i skolen, på et karrieresenter, i universitets- og høyskolesektor og i arbeidsinkludering. 

Veilederefleksjonene i filmen er ikke fasitsvar, men de er ment å inspirasjon til egenrefleksjon og videre arbeid.  

1

Film 1

Veiledning av veisøkere under press fra omgivelsene

Hva gjør vi når vi møter veisøkere som kjenner på press og forventninger fra samfunnet og omgivelsene sine når det gjelder valg av utdanning eller arbeid?

2

Film 2

Veiledning av veisøkere med ønsker eller planer som ikke virker realistiske

Karriereveileder kan oppleve at veisøker har utfordringer med å ta gode, realistiske valg knyttet til utdanning og arbeid.

3

Film 3

Veiledning av veisøkere i situasjoner som krever tilpasning

Hva gjør vi når vi møter veisøkere som har vansker med å tilpasse seg?

4

Film 4

Veiledning av veisøkere som insisterer på fasitsvar

Hva gjør vi karriereveiledere når vi møter veisøkere som ønsker tydelige råd eller fasitsvar fra oss karriereveiledere?

5

Film 5

Balansen mellom veiledning og terapi

Hva gjør vi karriereveiledere når vi møter veisøkere som ønsker tydelige råd eller fasitsvar fra oss karriereveiledere?

6

Film 6

Makten i veileders rolle

Hvilken makt kan vi ha i vår rolle som karriereveiledere? Hvordan forvalter vi denne makten i møte med veisøker?

7

Film 7

Veiledning av veisøkere med større eller andre utfordringer

Hva gjør vi når vi møter veisøkere med andre eller større behov for hjelp og støtte enn det vi kan tilby?

8

Film 8

Veiledning av veisøkere hvor forståelsen av egen situasjon er i konflikt med oppdraget

Denne situasjonen handler om når oppdraget vårt kolliderer med det veisøker ønsker eller trenger.

9

Film 9

Hvordan gi kvalitetssikret informasjon?

Hvilken informasjon velger vi å gi? Det kan få betydning for valgene veisøker tar.

Refleksjonsspørsmål til Etisk refleksjon i teams

Hvordan gi kvalitetssikret informasjon?

Hvilken informasjon velger vi å gi? Det kan få betydning for valgene veisøker tar.

Veiledning av veisøkere hvor forståelsen av egen situasjon er i konflikt med oppdraget

Denne situasjonen handler om når oppdraget vårt kolliderer med det veisøker ønsker eller trenger.

Veiledning av veisøkere med større eller andre utfordringer

Hva gjør vi når vi møter veisøkere med andre eller større behov for hjelp og støtte enn det vi kan tilby?

Makten i veileders rolle

Hvilken makt kan vi ha i vår rolle som karriereveiledere? Hvordan forvalter vi denne makten i møte med veisøker?

Balansen mellom veiledning og terapi

Karriereveiledere møter ofte mennesker i krevende overganger eller i vanskelige arbeids- og livssituasjoner. Hvordan håndterer karriereveiledere balansen ...

Veiledning av veisøkere som insisterer på fasitsvar

Hva gjør vi karriereveiledere når vi møter veisøkere som ønsker tydelige råd eller fasitsvar fra oss karriereveiledere?

Veiledning av veisøkere i situasjoner som krever tilpasning

I overganger vil det ofte være behov for å tilpasse seg noe nytt, men dette kan være krevede.

Veiledning av veisøkere med ønsker eller planer som ikke virker realistiske

Hva gjør vi karriereveiledere når vi møter veisøkere som har utfordringer med å ta gode og realistiske valg knyttet til utdanning og arbeid?