• Tema
  • Kompetansestandarder fagside

Kompetansestandarder

Hvilken kompetanse bør en karriereveileder ha? Kompetansestandardene består av sju kompetanseområder som til sammen gir en oversikt over hva karriereveiledning innebærer og hvilken kompetanse en profesjonell karriereveileder bør ha.

Fagfilm Kompetansestandarder

Fagfilmen gir deg oversikt og kunnskap om kompetanseområdene og karriereveiledningsfeltet.

Min kompetanse

Kartlegg din egen kompetanse med selvevalueringsverktøyet Min kompetanse

Kom i gang med kompetanseutvikling

Serien Kompetanseutvikling gir en ramme for å jobbe med og utvikle kompetanse innenfor de syv kompetanseområdene.

Planlegg et arrangement

Skal du lage et arrangement med kompetansestandarder som tema? Her får du tips til opplegg og ressurser du kan bruke.

Praksiseksempler

Her kan du lære mer om hvordan andre jobber med kompetansestandardene og kanskje få noen tips.

Aktivitet: Målgrupper og kontekst

Hvordan jobbe med kompetanseutvikling innenfor dette kompetanseområdet? Her får du forslag til aktiviteter og refleksjonsoppgaver du kan gjøre alene elle...

Fagstoff: Målgrupper og kontekst

Det finnes mye fagstoff innen kompetanseområdet Målgrupper og kontekst. Det er opp til deg hva du vil utforske videre.

Aktivitet: Utdanning og arbeid

Hvordan jobbe med kompetanseutvikling innenfor dette kompetanseområdet? Her får du forslag til aktiviteter og refleksjonsoppgaver du kan gjøre alene elle...

Kompetanseutvikling: Målgrupper og kontekst

Kompetanseutvikling for Målgrupper og kontekst inneholder syv steg.

Fagstoff: Utdanning og arbeid

Det finnes mye fagstoff innen kompetanseområdet Utdanning og arbeid. Det er opp til deg hva du vil utforske videre.

Kompetanseutvikling: Utdanning og arbeid

Kompetanseutvikling for Utdanning og arbeid inneholder syv steg.

Hvordan jobber Karriere Innlandet med kompetanseutvikling?

Les om hvordan Karriere Innlandet gjennomførte en kompetanseutviklingsprosess med sine veiledere.

En trapp med fire mennesker som går.

Hvordan bruke verktøyet Min kompetanse?

Her får du tips til hvordan du kan bruke selvevalueringsverktøyet Min kompetanse.

Arrangement Kompetansestandarder

Skal du lage et arrangement med kompetansestandarder som tema? Her får du tips til opplegg og ressurser du kan bruke.

Fagstoff: Karrierefaglige teorier og metoder

Det finnes mye fagstoff innen kompetanseområdet Karrierefaglige teorier og metoder. Det er opp til deg hva du vil utforske videre.

Kompetanseutvikling: Karrierelæring

Her kan karriereveileder utvikle og reflektere over kompetanse som handler om å legge til rette for læringsprosesser og karrierelæringsaktiviteter.

Kompetanseutvikling: Karrierefaglige teorier og metoder

Kompetanseutvikling for Karrierefaglige teorier og metoder inneholder syv steg.