Kompetanseutvikling

I serien Kompetanseutvikling får ledere og karriereveiledere tips til hvordan en kompetanseutviklingsprosess med utgangspunkt i kompetansestandardene kan se ut. Serien består av syv moduler, en for hvert kompetanseområde. Modulene gir forslag til ikke-formell læring, det vil si kompetanseutvikling utenfor det formelle utdanningssystemet.

Kom i gang med kompetanseutvikling

Er du interessert i å ta formell utdanning innen karriereveiledning?

På Utdanning.no finner du en oversikt over ulike utdanningsmuligheter. 

Kompetansestandardene skal inspirere deg som karriereveileder til kompetanseutvikling. Å utvikle kompetanse handler både om å reflektere og bevisstgjøre seg den kompetansen du som karriereveileder allerede har, i tillegg til å videreutvikle kompetansen og lære noe nytt. 

Dette kan for eksempel skje gjennom å lese faglitteratur, alene eller sammen med andre reflektere, utforske og gjennomføre ulike læringsaktiviteter og delta på fagmøter, kurs, seminarer og konferanser 

I serien Kompetanseutvikling får ledere og karriereveiledere tips til hvordan en kompetanseutviklingsprosess med utgangspunkt i kompetansestandardene kan se ut.

Hvordan bruke modulene til kompetanseutvikling?

Modulene kan brukes av både ledere og karriereveiledere. Serien gir en ramme for hvordan ledere kan legge til rette for kompetanseutvikling i organisasjonen. Karriereveiledere kan bruke modulene til å utvikle egen kompetanse. 

Kompetanseutvikling inneholder en modul for hver av kompetanseområdene. Prosessen er delt inn i steg og du kan velge selv hvor lang tid du vil bruke på hvert steg.  

Stegene er kun ment som forslag for å ramme inn en kompetanseutviklingsprosess, og det er opp til hver enkelt leder og karriereveileder hvordan modulene brukes i praksis. Juster gjerne stegene slik at de passer for din organisasjon. 

Ledere

Du som leder kan bruke modulene i planlegging av kompetanseutvikling for dine karriereveiledere og i opplæring av nyansatte. 

Karriereveiledere

Er du veileder og ønsker å utvikle kompetansen din? Bruk modulene som støtte til å legge opp din egen utviklingsprosess, i samarbeid med ledelsen og i kollegafellesskapet. 


Introduksjonsfilm

1. Veiledningsprosesser og relasjoner

Her kan karriereveileder utvikle og reflektere over kompetanse som handler om de mer generelle veiledningsferdighetene og relasjonsferdighetene.

2. Etikk

Her kan karriereveileder utvikle og reflektere over kompetanse som handler om å vise etisk god praksis i karriereveiledningsarbeidet. 

3. Karrierefaglige teorier og metoder

Her kan karriereveileder utvikle og reflektere over kompetanse som handler om teorier og metoder som er spesifikke for karriereveiledningen og om fysiske og digitale veiledningsformer.

4. Karrierelæring

Her kan karriereveileder utvikle og reflektere over kompetanse som handler om å legge til rette for læringsprosesser og karrierelæringsaktiviteter.

5. Utdanning og arbeid

Her kan karriereveileder utvikle og reflektere over kompetanse som handler om utdanning og arbeid.

6. Målgrupper og kontekst

Her kan karriereveileder utvikle og reflektere over kompetanse som handler om ulike målgrupper, og om hva som skaper rammer for karriereveiledningen.

Kompetanseutvikling: Målgrupper og kontekst

Kompetanseutvikling for Målgrupper og kontekst inneholder syv steg.

Tre kolleger som snakker om etikk.

Aktivitet: Etikk

Hvordan jobbe med kompetanseutvikling innenfor dette kompetanseområdet? Her får du forslag til aktiviteter og refleksjonsoppgaver du kan gjøre alene elle...

Kompetanseutvikling: Utdanning og arbeid

Kompetanseutvikling for Utdanning og arbeid inneholder syv steg.

Fagstoff: Etikk

Det finnes mye fagstoff innen kompetanseområdet Etikk. Det er opp til deg hva du vil utforske videre.

Kompetanseutvikling: Karrierelæring

Her kan karriereveileder utvikle og reflektere over kompetanse som handler om å legge til rette for læringsprosesser og karrierelæringsaktiviteter.

Foto av tre kolleger som sitter rundt et bord og prater.

Aktivitet: Veiledningsprosesser og relasjoner

Hvordan jobbe med kompetanseutvikling innenfor dette kompetanseområdet? Her får du forslag til aktiviteter og refleksjonsoppgaver du kan gjøre alene elle...

Kompetanseutvikling: Karrierefaglige teorier og metoder

Kompetanseutvikling for Karrierefaglige teorier og metoder inneholder syv steg.

Kompetanseutvikling: Etikk

Kompetanseutvikling for Etikk inneholder syv steg.

Kompetanseutvikling: Veiledningsprosesser og relasjoner

Kompetanseutvikling for Veiledningsprosesser og relasjoner inneholder syv steg.