Makten i veileders rolle

Hvilken makt kan vi ha i vår rolle som karriereveiledere? Hvordan forvalter vi denne makten i møte med veisøker?

Hvilken makt kan vi ha i vår rolle som karriereveiledere? Hvordan forvalter vi denne makten i møte med veisøker?

Møt Kari fra arbeidsinkludering, Janne fra et karrieresenter og Cathrine fra en ungdomsskole som reflekterer rundt dette basert på egne erfaringer som veiledere.  

Bruk gjerne refleksjonsspørsmålene til egenrefleksjon eller test ut metoden Etisk refleksjon i team hos dere. Du kan laste ned alle refleksjonsspørsmålene i en egen presentasjon. 

Du finner også handlingen i filmen oppsummert i stikkord og tips til relevante ressurser. 

Stikkord til filmen

  • Makten i rollen som veileder
  • Møte veisøker med annerkjennelse og lytte
  • Ivareta det store ansvaret vi har
  • Ansvarliggjøre veisøker
  • Forventningsavklaring og oppstart


Ressurser til filmen

  1. Hvilken makt kan du ha i din rolle som karriereveiledere?​
  2. Hvordan kan du, som beskrevet i etiske retningslinjer, være bevisst og forvalte makten i din rolle til fordel for veisøker? ​
  3. Hvordan kan du utjevne makt-ubalansen i relasjonen med veisøker? ​
  4. Hvilke makt-ubalanser kan eksistere hos deg?​
  5. Hvordan kan du utjevne makten?