• Tema
  • Karrierekompetanse fagside

Karrierekompetanse

Hva er karrierekompetanse og karrierelæring? Hvordan bidra til karrierelæring i praksis? Her finner du fagstoff, ressurser og tips til hvordan du kan jobbe godt med tema karrierekompetanse og karrierelæring.

Fagfilm Karrierekompetanse

Få oversikt over de ulike delene av tema Karrierekompetanse.

Din karrierelæring

I verktøyet Din karrierelæring får du inspirasjon til gode veiledningsspørsmål og karrierelæringsaktiviteter.

Fokus på karrierelæring

Ønsker du å sette fokus på karrierelæring? Sjekk ut disse ressursene.

Fagsnutter

Ønsker du en rask innføring i et faglig tema innenfor Karrierekompetanse? Da er fagsnutter noe for deg.

Presentasjon

Skal du holde en presentasjon om Karriereknappene eller andre tema i Karrierekompetanse? Last ned en ferdig presentasjon som du kan bruke.

Planlegg et arrangement

Skal du lage et arrangement med karrierekompetanse som tema? Her får du tips til opplegg og ressurser du kan bruke.

Praksis

Her kan du lære mer om hvordan andre jobber med karrierekompetanse og kanskje få noen gode tips.

Hvordan jobber Universitetet i Oslo Karriere med karriereveiledning til studentene?

Nysgjerrig på hvordan Universitetet i Oslo Karriere jobber med å integrere karriereveiledning i studieløpet til alle studentene ved universitetet?

Karrierelæringsaktiviteter

Vil dere utvikle karrierelæringsaktiviteter? Få tips til å komme i gang.

Karriereveiledning i gruppe på ungdomsskolen

Hvordan kan du legge opp gruppeveiledning i ungdomsskolen? Cathrine Eriksen har god erfaring med å bruke case. Her deler hun egne erfaringer og konkrete c...

Karrierelæring i praksis: Endring og stabilitet

Hvordan bidra til karrierelæring rundt tema endring og stabilitet?

Karrierelæring i praksis: Tilpasning og motstand

Hvordan kan vi jobbe med karrierelæring rundt tema tilpasning og motstand?

Kontekst for karrierelæring

Kartlegg din kontekst for karrierelæring

Karrierelæring i praksis: Valg og tilfeldigheter

Hvordan kan vi jobbe med karrierelæring mot valg og tilfeldigheter?

Karrierelæring i praksis: Muligheter og begrensninger

Hvordan kan vi jobbe med karrierelæring rundt tema muligheter og begrensninger?

Karrierelæring i praksis: Meg i kontekst

Hvordan kan vi jobbe med karrierelæring mot Meg i kontekst?

Bli kjent med Karriereveiledning.no sin modell for veiledning

Magdalena Fosshaug presenterer Karriereveiledning.no sin modell som inkluderer tre ulike faser. Få tips til hvordan dere kan bruke en modell for veiledning...

Karrierelæring i praksis

Lær om hvordan du kan bruke karriereknappene i egen veiledning.