Karriereknappene i møte med elever og lærlinger

Lær om hvordan elev- og læringombud Ann Kristin Hauge bruker karriereknappene i møte med elever og lærlinger.

Hvordan kan du bruke karriereknappene i møte med elever og lærlinger? 

Møt Ann Kristin Hauge. Hun jobber som elev- og læringombud i Vestland fylkeskommune. 

I filmen forteller hun om sitt første møte med karriereknappene, og hvordan hun bruker dem i møte med elever.

Karriereknappene har gitt meg et verktøy til å sette ord på abstrakte dilemmaer og gjøre det litt konkret for de jeg veileder, både individuelt og i grupper. Gjennom å sette ord på det som skjer kan vi bidra til å legge rette for gode oppdagelser og spennende refleksjoner om dilemmaer som mange kjenner seg igjen i. Jeg er glad for at jeg tok meg tid til å bli kjent med verktøyet!