• Tema
  • Kvalitetssikring fagside

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring skal bidra til en mer helhetlig og felles forståelse av hva god kvalitet er og inspirere til å jobbe med kvalitetsutvikling.

Fagfilm Kvalitetssikring

Fagfilmen gir deg en oversikt over Kvalitetsmodellen og verktøyet Vår kvalitet

Vår kvalitet

Verktøyet Vår kvalitet gir en helhetlig tilnærming til arbeidet med kvalitetssikring. Med verktøyet kan du kartlegge kvaliteten på karriereveiledningen, planlegge det videre arbeidet og få en helhetlig oversikt over kvalitetsutviklingsarbeidet.

Presentasjon

Last ned en ferdig presentasjon om Kvalitetssikring som du kan bruke i egne presentasjoner

Hvordan jobber en nettverksrådgiver i skolen med kvalitetsutvikling?

Møt nettverksrådgiver Tor Olav Sviggum og hør om hvordan han jobber med Kvalitetsmodellen.

Foto av to personer som ser på en tavle med gule lapper.

Kvalitetsutvikling for veiledere

Hvordan kan karriereveiledere arbeide med kvalitetsutvikling?

Karriereveiledning i skolen

Har du ansvaret for karriereveiledning i skolen? Her får du gode råd med deg på veien.