Hvordan jobber Universitetet i Oslo Karriere med karriereveiledning til studentene?

Nysgjerrig på hvordan Universitetet i Oslo Karriere jobber med å integrere karriereveiledning i studieløpet til alle studentene ved universitetet?

Universitetet i Oslo Karriere er ett team på fire personer som jobber i den sentrale karrieretjenesten ved Universitetet i Oslo. I dette praksiseksempelet får du komme på innsiden av arbeidet til den engasjerte gjengen. Gjennom prosjektet "Finn din framtid" er målet å gi alle studentene et karriereveiledningstilbud integrert i utdanningsløpet. 

"Finn din fremtid" er samlebetegnelsen på karrieremnene som de tilbyr og videreutvikler til studentene ved Universitetet i Oslo. Gjennom emnene skal gjengen tilby karrierestøtte til studentene semester for semester. Emnene består av en kombinasjon av moduler i Canvas, samt fysiske seminarer hvor de jobber med ulike karrieretematikker.

- Vi skal utvikle og tilby karrieretjenester til rundt 26.000 studenter fordelt på 8 fakulteter. Vi tilrettelegger for at studentene oppnår karrierekompetansen de trenger for å ha en god overgang fra studier til arbeidsliv, sier leder Gisle Hellsten.

Gjennom ulike tilbud skal Universitetet i Oslo Karriere støtte studentene til å bli bevisste sin kompetanse, hvordan de kan ta gode og informerte i studietiden, hvilke muligheter de har, hvordan de kan planlegge sin vei og ikke minst trygge de i overganger. 

Prosjektet er godt i gang og gjengen ved Universitetet i Oslo Karriere er spente på hvordan tjenestene tas i mot av studentene. I reportasjen under får du se hvordan de jobber.