Balansen mellom veiledning og terapi

Karriereveiledere møter ofte mennesker i krevende overganger eller i vanskelige arbeids- og livssituasjoner. Hvordan håndterer karriereveiledere balansen mellom veiledning og terapi?

Karriereveiledere møter ofte mennesker i krevende overganger eller i vanskelige arbeids- og livssituasjoner. Noen ganger er veisøkere såpass preget at det påvirker veiledningen. Det kan bli vanskelig å se gode løsninger eller nye muligheter. Hvordan håndterer karriereveiledere balansen mellom veiledning og terapi?

Møt Hege fra en høgskole, Janne fra et karrieresenter og Kari fra arbeidsinkludering som reflekterer rundt dette basert på egne erfaringer som veiledere.  

Bruk gjerne refleksjonsspørsmålene til egenrefleksjon eller test ut metoden Etisk refleksjon i team hos dere.  Du kan laste ned alle refleksjonsspørsmålene i en egen presentasjon. 

Du finner også handlingen i filmen oppsummert i stikkord og tips til relevante ressurser. 

Stikkord til filmen

 •  Gir ikke terapi 
 • Terapautisk effekt 
 • Se og anerkjenne veisøkers situasjon 
 • Når veisøker ikke er klar for karriereveiledning 
 • Karriereknappen “Valg og tilfeldigheter” 
 • Debrief for karriereveileder 


Ressurser til filmen

 1. Hvordan håndterer du balansen mellom veiledning og terapi? ​​
 2. Hvor går grensen mellom veiledning og terapi?​​
 3. I hvilke situasjoner kan det være riktig at karriereveileder er tydelig og har en mening?​
 4. Hvordan kan situasjonen i filmen se ut hos deg på din arbeidsplass? ​
 5. Hvordan kan du endre din tilnærming i slike veiledninger?