Bli bedre kjent med Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning

Hva er egentlig kvalitetsrammeverket og hvorfor er det relevant for deg som jobber med karriereveiledning? Denne filmene er en hilsen til hele karriereveiledningsfeltet fra oss i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Etikk

Se fagfilm om Etikk

  • Etikk
  • Karrierekompetanse
  • Kvalitetssikring
  • Kompetansestandarder

Slik bruker du kvalitetslaboratoriet

Kvalitetslaboratoriet er en samling ressurser for deg som jobber med karriereveiledning. Ved å velge din rolle (leder eller veileder) og ulike tema får du opp ressurser vi håper er nyttige for deg. Du kan også gå rett til et tema, en serie eller velge en kategori som film, presentasjon eller modell. Kvalitetslaboratoriet er utviklet og forvaltes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Verktøy

Gå rett til verktøyene til kvalitetsrammeverket.

Hvordan jobbe strategisk med karriereveiledning for studenter på et universitet?

Det langsiktige målet til Gisle Hellsten og Universitetet i Oslo Karriere er å kunne tilby gode tjenester som de aller fleste studenter finner givende å ...

Hvordan jobber Universitetet i Oslo Karriere med karriereveiledning til studentene?

Nysgjerrig på hvordan Universitetet i Oslo Karriere jobber med å integrere karriereveiledning i studieløpet til alle studentene ved universitetet?

Skal du lage et arrangement?

Skal du lage et arrangement med kvalitetsrammeverket som tema? Her får du tips til hvordan du kan gå frem og en mal du kan bruke til planleggingen.

Sammen Karriere bruker karriereknappene i kurspakke til studenter

Les om hvordan Sammen Karriere har brukt karriereknappene i en kurspakke til sine studenter.

Sammen Karriere har gjort karriereknappene synlig

Få tips fra Sammen Karriere som har pyntet med karriereknappene i sine lokaler

Aktivitet: Målgrupper og kontekst

Hvordan jobbe med kompetanseutvikling innenfor dette kompetanseområdet? Her får du forslag til aktiviteter og refleksjonsoppgaver du kan gjøre alene elle...

Fagstoff: Målgrupper og kontekst

Det finnes mye fagstoff innen kompetanseområdet Målgrupper og kontekst. Det er opp til deg hva du vil utforske videre.

Kompetanseutvikling: Målgrupper og kontekst

Kompetanseutvikling for Målgrupper og kontekst inneholder syv steg.

Aktivitet: Utdanning og arbeid

Hvordan jobbe med kompetanseutvikling innenfor dette kompetanseområdet? Her får du forslag til aktiviteter og refleksjonsoppgaver du kan gjøre alene elle...

Fagstoff: Utdanning og arbeid

Det finnes mye fagstoff innen kompetanseområdet Utdanning og arbeid. Det er opp til deg hva du vil utforske videre.

Hvordan jobber en nettverksrådgiver i skolen med kvalitetsutvikling?

Møt nettverksrådgiver Tor Olav Sviggum og hør om hvordan han jobber med Kvalitetsmodellen.

Kompetanseutvikling: Utdanning og arbeid

Kompetanseutvikling for Utdanning og arbeid inneholder syv steg.