Hvordan jobber Karriere Innlandet med kompetanseutvikling?

Les om hvordan Karriere Innlandet gjennomførte en kompetanseutviklingsprosess med sine veiledere.

Karriere Innlandet ønsket å heve kompetansen til veilederne med kompetansestandardene som utgangspunkt og innramming. Målet var å skape bevissthet og nysgjerrighet rundt Nasjonalt kvalitetsrammeverk og kompetansestandardene blant alle som arbeider i Karriere Innlandet.

- Gjennom 8 digitale samlinger fordelt på 1 år, tok vi for oss ett og ett område i kompetansestandardene, forteller fagrådgiver Kristine Winjevoll. 

Hun utdyper:

-Den første samlingen presenterte vi hele kvalitetsrammeverket og introduserte kompetansestandardene. Vi ønsket at deltagerne skulle bruke verktøyet Min kompetanse, men det aller viktigste var at samlingene skulle være lett tilgjengelige for veiledere i Karriere Innlandet å delta. 

Andreas Hagen er karriereveileder ved Karriere Innlandet Lillehammer og forteller om sin erfaring med prosessen.

- Det har vært svært nyttig å delta på digital erfaringsdeling i regi av Karriere Innlandet med fokus på kvalitetsrammeverket for karriereveiledning. Opplegget med en kort innledning om tema for sesjonen og bruk av relevante eksempler er nyttig, og med grupperefleksjon har dette i sum gitt faglig utbytte og vært svært givende å gjøre sammen med kollegaer som har interesse for videreutviklingen av karriereveiledningsfeltet. 


Andreas Hagen er karriereveileder ved Karriere Innlandet Lillehammer

Under kan du lese mer om hvordan Karriere Innlandet jobbet med kompetanseutvikling og laste ned invitasjonen som de brukte til de digitale erfaringssamlingene. 


Hvordan jobbet dere?

Kvalitetsgruppen (den i hvert karrieresenter som har det faglige ansvaret for karriereveiledningstjenesten) fordelte ansvaret for samlingene mellom seg, og det ble benyttet både intern og ekstern kompetanse. Sentralt i samlingene var erfaringsdeling og refleksjon i smågrupper.


Hva lærte dere?

Fagutvikling ble "ufarliggjort" ved at det ble praksisnært og relevant uavhengig av hvilken rolle du har i senteret. Trygghet i gruppen og trygghet til kompetansen gjorde at vi kunne snakke om det som var utfordrende. Vi gjorde det for oss selv, for å skape en læringsarena og ikke for å prestere eller levere.

Mange i gruppa var i en prosess med formell utdanning gjennom høgskolen Innlandet og det bidro til tryggheten rundt utforsking av det faglige og det ble naturlig å snakke om fag på denne måten.
Vi lærte at mye av kompetansen er felles. Det førte oss tettere sammen som gruppe, også på tvers av to tidligere fylker og i en sammenslåingsprosess.


Hva ville dere gjort annerledes?

Forankring av prosjektet kunne vært bedre, dette kunne fått flere til å prioritere samlingene.
For eksempel bedre kommunikasjon rundt hensikten, slik at flere så muligheten for å henge seg på når de hadde tid.

Kanskje kunne vi stilt krav til bruk verktøyet Min kompetanse og latt det få litt større plass i samlingene. Kompetanseområdet Utdanning og arbeid er stort og kan fint deles opp.


Hva er veien videre?

Etter to år med digital erfaringsdeling i Karriere Innlandet rundt kompetansestandardene er vi nå i gang med å prøve ut digital kollegaveiledning.
Vi utforsker også muligheten for å overføre digital erfaringssamling rundt kompetansestandardene for andre veiledergrupper i fylket.

  1. Kompetansestandarder er felles og et fint rammeverk for kompetanseheving.
  2. Du kan tilpasse hvert område til ulike kontekster, ulike nivåer og velge helhet eller deler innenfor hvert område.
  3. Digital erfaringsdeling gir muligheter som for eksempel tettere og hyppigere kontakt (når den geografiske avstanden er stor).

Invitasjon til digitale erfaringssamlinger