Praksiseksempler

Her kan du lese om hvordan andre jobber med kvalitet i karriereveiledning med kvalitetsrammeverket som støtte. Vi ønsker å lære mer om hvordan dere bruker kvalitetsrammeverket. Fyll ut skjema nederst på siden om dere har et praksiseksempel dere vil dele med feltet.

Praksiseksempler

Vi du dele et praksiseksempel? Fyll ut skjema i Forms.

Bli kjent med Karriereveiledning.no sin modell for veiledning

Magdalena Fosshaug presenterer Karriereveiledning.no sin modell som inkluderer tre ulike faser. Få tips til hvordan dere kan bruke en modell for veiledning...