Veiledere

Er du karriereveileder? Her finner du ulike ressurser for deg som ønsker å utvikle egen kompetanse og øke kvaliteten på veiledningen din med støtte i kvalitetsrammeverket. Du kan også velge å gå rett til en temaside eller velge en annen kategori fra menyen.

En hilsen til deg

Denne filmen er en hilsen til deg som jobber med karriereveiledning fra oss i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Filmen gir en introduksjon til kvalitetsrammeverket og forteller om hvorfor kvalitet i karriereveiledingstjenestene er så viktig.

Etikk

Bruk ti minutter på å få en rask innføring i Etikk

  • Etikk
  • Kompetansestandarder
  • Karrierekompetanse
  • Kvalitetssikring

Vil du utvikle din kompetanse?

Serien Kompetanseutvikling gir en ramme for å jobbe med og utvikle kompetanse innenfor de syv kompetanseområdene.

Sjekk ut disse ressursene

Her er noen utvalgte ressurser til deg.

Få gode tips av andre 

I praksiseksempler får du bli kjent med hvordan andre karriereveiledere fra flere ulike sektorer jobber med kvalitetsrammeverket.

Hvordan jobber Universitetet i Oslo Karriere med karriereveiledning til studentene?

Nysgjerrig på hvordan Universitetet i Oslo Karriere jobber med å integrere karriereveiledning i studieløpet til alle studentene ved universitetet?

Skal du lage et arrangement?

Skal du lage et arrangement med kvalitetsrammeverket som tema? Her får du tips til hvordan du kan gå frem og en mal du kan bruke til planleggingen.

Hvordan jobber en nettverksrådgiver i skolen med kvalitetsutvikling?

Møt nettverksrådgiver Tor Olav Sviggum og hør om hvordan han jobber med Kvalitetsmodellen.

Kompetanseutvikling: Målgrupper og kontekst

Kompetanseutvikling for Målgrupper og kontekst inneholder syv steg.

Lag egne ressurser med Etikkort

Få tips til hvordan du bruke Etikkortene på nye måter.

Kompetanseutvikling: Utdanning og arbeid

Kompetanseutvikling for Utdanning og arbeid inneholder syv steg.

Hvordan lage en etisk veiviser?

Få tips til hvordan dere kan lage en etisk veiviser.

Karrierelæringsaktiviteter

Vil dere utvikle karrierelæringsaktiviteter? Få tips til å komme i gang.

Refleksjon: Karrierefaglige teorier og metoder

Her får du forslag til måter å reflektere over sentrale temaer knyttet til dette kompetanseområde.

Kompetanseutvikling: Karrierelæring

Her kan karriereveileder utvikle og reflektere over kompetanse som handler om å legge til rette for læringsprosesser og karrierelæringsaktiviteter.

Tre kolleger som snakker om etikk.

Aktivitet: Etikk

Hvordan jobbe med kompetanseutvikling innenfor dette kompetanseområdet? Her får du forslag til aktiviteter og refleksjonsoppgaver du kan gjøre alene elle...

Kompetanseutvikling: Karrierefaglige teorier og metoder

Kompetanseutvikling for Karrierefaglige teorier og metoder inneholder syv steg.