Etikk

God etisk praksis er viktig for at veiledningen skal ha god kvalitet. Her finner du fagstoff, verktøy og tips til hvordan du kan jobbe med etisk refleksjon.

Fagfilm Etikk

Fagfilmen gir deg oversikt og fagkunnskap om de ulike delene av tema Etikk.

Etikkort

Etikkort lar deg reflektere over etiske utfordringer og utvikle din etiske kompetanse og praksis. Du kan bruke verktøyet anonymt eller logge inn.

Jobb systematisk med etisk refleksjon

Har du testet ut disse ressursene? Bruk dem sammen med kolleger eller alene.

Kollegaveiledning

Få tips til hvordan dere kan legge opp kollegaveiledning?

Planlegg et arrangement

Skal du lage et arrangement med etikk som tema? Her får du tips til opplegg og ressurser du kan bruke.

Presentasjon

Last ned en ferdig presentasjon om Etikk som du kan bruke i egne presentasjoner

Lag egne ressurser med Etikkort

Få tips til hvordan du bruke Etikkortene på nye måter.

Hvordan lage en etisk veiviser?

Få tips til hvordan dere kan lage en etisk veiviser.

Arrangement Etikk

Skal du lage et arrangement med etikk som tema? Her får du tips til opplegg og ressurser du kan bruke.

Hvordan gi kvalitetssikret informasjon?

Hvilken informasjon velger vi å gi? Det kan få betydning for valgene veisøker tar.

Veiledning av veisøkere hvor forståelsen av egen situasjon er i konflikt med oppdraget

Denne situasjonen handler om når oppdraget vårt kolliderer med det veisøker ønsker eller trenger.

Veiledning av veisøkere med større eller andre utfordringer

Hva gjør vi når vi møter veisøkere med andre eller større behov for hjelp og støtte enn det vi kan tilby?

Makten i veileders rolle

Hvilken makt kan vi ha i vår rolle som karriereveiledere? Hvordan forvalter vi denne makten i møte med veisøker?

Balansen mellom veiledning og terapi

Karriereveiledere møter ofte mennesker i krevende overganger eller i vanskelige arbeids- og livssituasjoner. Hvordan håndterer karriereveiledere balansen ...

Veiledning av veisøkere som insisterer på fasitsvar

Hva gjør vi karriereveiledere når vi møter veisøkere som ønsker tydelige råd eller fasitsvar fra oss karriereveiledere?

Veiledning av veisøkere i situasjoner som krever tilpasning

I overganger vil det ofte være behov for å tilpasse seg noe nytt, men dette kan være krevede.

Veiledning av veisøkere med ønsker eller planer som ikke virker realistiske

Hva gjør vi karriereveiledere når vi møter veisøkere som har utfordringer med å ta gode og realistiske valg knyttet til utdanning og arbeid?

Kollegaveiledning

Korleis kan du utvikle den etiske kompetansen din gjennom kollegarettleiing?