Veiledning av veisøkere med større eller andre utfordringer

Hva gjør vi når vi møter veisøkere med andre eller større behov for hjelp og støtte enn det vi kan tilby?

Hva gjør vi når vi møter veisøkere med andre eller større behov for hjelp og støtte enn det vi kan tilby? 

Møt Hege fra en høgskole, Janne fra et karrieresenter og Cathrine fra en ungdomsskole som reflekterer rundt dette basert på egne erfaringer som veiledere.  

Bruk gjerne refleksjonsspørsmålene til egenrefleksjon eller test ut metoden Etisk refleksjon i team hos dere. Du kan laste ned alle refleksjonsspørsmålene i en egen presentasjon. 

Du finner også handlingen i filmen oppsummert i stikkord og tips til relevante ressurser. 

Stikkord til filmen

 • Utenfor mandat og kompetanse 
 • Lytte til hva veisøkere ønsker og trenger 
 • Kontakte hjelpeapparatet 
 • Personvern 
 • Samtykke 
 • Støtte veisøker 


Ressurser til filmen

 1. Hva gjør du i veiledning når veisøker trenger mer eller annen hjelp enn du kan tilby? ​
 2. Hvorfor kan det være etisk utfordrende? ​
 3. Hvordan håndtere dette på en etisk god måte med bakgrunn i etiske retningslinjer? ​
 4. Når og hvordan kan du sette grenser? ​
 5. Hvordan kan du henvise til andre instanser? ​
 6. Hvordan kan du foreslå andre instanser for veisøker på en profesjonell og god måte? ​
 7. Hvilke muligheter har du for å henvise til andre instanser på din arbeidsplass?