Verktøy

Lag egne ressurser med Etikkort

Få tips til hvordan du bruke Etikkortene på nye måter.

En trapp med fire mennesker som går.

Hvordan bruke verktøyet Min kompetanse?

Her får du tips til hvordan du kan bruke selvevalueringsverktøyet Min kompetanse.

Hvordan bruke verktøyet Din karrierelæring?

Her får du tips til hvordan du kan bruke verktøyet Din karrierelæring

Hvordan bruker en karriereveileder verktøyet Min kompetanse?

Hør om hvordan karriereveileder Margrete fra Karrierveiledning.no bruker verktøyet Min kompetanse og få gode tips.