Sammen Karriere har gjort karriereknappene synlig

Få tips fra Sammen Karriere som har pyntet med karriereknappene i sine lokaler

Sammen Karriere er en karriereveiledningstjeneste for studenter på Vestlandet. De ønsket å integrere karriereknappene i aktivitetene sine, både for å synliggjøre rammeverket overfor studentene, men også for å utfordre seg selv til å skape en dypere forståelse for dilemmaene, paradoksene og kreftene som karriereknappene representerer

- Knappene er synlige for oss i det daglige. Slik bidrar de visuelt med å å identifisere tjenesten vår overfor brukerne, og samtidig er de en påminnelse til oss selv om hvilket rammeverk vi har som ressurs i samtaler og kanskje aller mest i kurs, forteller Ingvill Thorkildsen som er avdelingsleder for Sammen Karriere. 

Ingvill Skjold Thorkildsen er avdelingsleder for Sammen Karriere


Karriereknappene synlig i lokale

Sammen Karriere gjorde flere tiltak. De dekorerte med knappene synlig i lokalet, slik at studentene ser dem når de kommer inn eller venter. De har hengt opp karriereknappene på veggene, og trykket på dem på koppene sine.

Se så fint det ble!