Bruk kompetansestandardene i opplæring av nyansatte

Bruk kompetansestandardene i opplæring av nyansatte

Kristin fra Karrierveiledning.no forteller om hvordan de har brukt kompetansestandardene i opplæring av nyansatte. 

Nederst på siden kan du laste ned et eksempel på hvordan en kompetanseplan kan se ut og ta utgangspunkt i den når du lager egne planer.

  1. Ta utgangspunkt i deres tjeneste: Hva er det avgjørende å kunne hos oss i løpet av de første månedene?
  2. Planen bør romme en fast struktur og ansvarsfordeling, og at den rommer litt dynamikk og er smidig
  3. Legg inn en egen fane med ressurser til selvstudium i opplæringsplanen