Hvordan gi kvalitetssikret informasjon?

Hvilken informasjon velger vi å gi? Det kan få betydning for valgene veisøker tar.

En av oppgavene til karriereveiledere er å gi individuelt tilpasset og kvalitetssikret informasjon. Hvilken informasjon velger vi å gi? Det kan få betydning for valgene veisøker tar.

Møt Hege fra en høgskole, Janne fra et karrieresenter og Cathrine fra en ungdomsskole som reflekterer rundt dette basert på egne erfaringer som veiledere.  

Bruk gjerne refleksjonsspørsmålene til egenrefleksjon eller test ut metoden Etisk refleksjon i team hos dere.  

Du kan også laste ned alle refleksjonsspørsmålene i en egen presentasjon. 

Stikkord til filmen

  • Oversikt over utdanning og arbeid 
  • Kvalitetssikret informasjon 
  • Nøytral informasjon  
  • Bruk av verktøy  
  • Bevissthet om egne holdninger 
  • Åpne mulighetsrommet 


Ressurser til filmen

  1. Hvordan velger du ut hvilken kvalitetssikret karriereinformasjon du gir til veisøker? ​
  2. Hvilken betydning kan informasjonen du gir, og den du unnlater å gi, få for veisøker ?
  3. Og hvordan informerer du om ulike yrker eller arbeidsmuligheter? ​
  4. Kan det påvirke veisøkers oppfatning av yrket eller arbeidet?