Veiledning av veisøkere hvor forståelsen av egen situasjon er i konflikt med oppdraget

Denne situasjonen handler om når oppdraget vårt kolliderer med det veisøker ønsker eller trenger.

Av og til kan rammene og organiseringen gjøre at vi som veiledere møter etiske utfordringer. Denne situasjonen handler om når oppdraget vårt kolliderer med det veisøker ønsker eller trenger. 

Møt Hege fra en høgskole, Janne fra et karrieresenter og Cathrine fra en ungdomsskole som reflekterer rundt dette basert på egne erfaringer som veiledere.  

Bruk gjerne refleksjonsspørsmålene til egenrefleksjon eller test ut metoden Etisk refleksjon i team hos dere. Du kan laste ned alle refleksjonsspørsmålene i en egen presentasjon. 

Du finner også handlingen i filmen oppsummert i stikkord og tips til relevante ressurser. 

Stikkord til filmen

 • Ta utgangspunkt i veisøkers situasjon 
 • Ansvarliggjøre veisøker 
 • Være nysgjerrig og lyttende 
 • Veisøkers muligheter og begrensninger 
 • Sette grenser for veiledningen 
 • Gi god nok informasjon 
 • Forventningsavklaring i karriereveiledningen 


Ressurser til filmen

 1. Hva gjør du når veisøkers behov og forståelse av situasjonen er i konflikt med rammer, organisering eller oppdrag? ​
 2. Hvordan møter du veisøker i disse situasjonene? ​
 3. Når er det riktig å utfordre rammene for fagutøvelse og hva som kan være en god måte å gjøre dette på? ​
 4. Hvordan veileder du veisøkere som ikke skal i utdanning eller delta i arbeidslivet?