Hvordan jobber en nettverksrådgiver i skolen med kvalitetsutvikling?

Møt nettverksrådgiver Tor Olav Sviggum og hør om hvordan han jobber med Kvalitetsmodellen.

Tor Olav Sviggum er nettverksrådgiver i skolen og ansatt i Karriere Buskerud. Hvordan jobber han med kvalitetsutvikling sammen med egne kolleger og nettverk? Og hvordan er Kvalitetmodellen nyttig? 

Filmen er delt inn i kapitlene:

  1. Kompetanse
  2. Nettverk og samarbeid
  3. Rammer og organisering
  4. Kvalitetssikring