Hvordan jobbe strategisk med karriereveiledning for studenter på et universitet?

Det langsiktige målet til Gisle Hellsten og Universitetet i Oslo Karriere er å kunne tilby gode tjenester som de aller fleste studenter finner givende å delta på og som gjør at studentene får en rask overgang til ønsket jobb i arbeidslivet. Hvordan skal de få til dette?

Det får du lære mer om her. Gisle Hellsten har jobbet med å utvikle karrieretjenester de siste 18 årene og opparbeidet seg mye erfaring fra sektoren. Se også lenke til reportasjen nederst på siden der du får komme på innsiden av arbeidet med å utvikle karrieretjenester til alle studentene ved Universitetet i Oslo.

 Fra 2006 til 2023 var Gisle leder for Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Siden 2023 har han vært ansatt som seniorrådgiver og faglig ansvarlig for Universitetet i Oslos karrieretjenester. 

- Det aller beste med jobben er å vite at man gjør en forskjell for mange studenter. Overgangen fra studier til jobb oppleves av mange som både krevende og uoversiktlig. Det å se at en student som går ut av døra med et smil om munnen og tro på egen framtid er en god følelse, forteller en engasjert Gisle.

I denne korte filmsnutten får du gode og konkrete tips til hvordan gå frem for å nå ledelsen og jobbe konkret og strategisk med karrieretjenester i universitets- og høyskolesektoren.