• Serier
  • Karrierelæring i praksis

Filmserie: Karrierelæring i praksis

Karrierelæring er et mål for all veiledning, men det kan være vanskelig å vite hvordan du kan bidra til nettopp læring hos den du veileder. Her får du møte veiledere fra ulike sektorer som reflekterer rundt sine erfaringer. De tar utgangspunkt i karriereknappene og forteller om hvordan de bruker knappene i sin veiledning.

Hvordan bruke filmserien Karrierelæring i praksis?

  • Start med å se introduksjonsfilmen.
  • Lag en plan for hvordan du bruke filmserien som en ressurs i eget arbeid. Hvordan kan du inkludere andre der du jobber?
  • Velg hvilken karriereknapp du vil starte med.
  • Se filmen og snakk om hvordan temaene er relevant for deg eller dere.
  • Bruk gjerne spørsmålene til hver karriereknapp som utgangspunkt.
1

Meg i kontekst

Meg i kontekst

Hvordan setter vi fokus på tema knyttet til Meg i kontekst i veiledning? Hvordan kan det bidra til karrierelæring for veisøker?

2

Muligheter og begrensninger

Muligheter og begrensinger

Det å kjenne til mulighetene og begrensningene sine er viktig for å kunne ta gode valg knyttet til utdanning og arbeid. Hvordan kan vi jobbe med karrierlæring rundt området Muligheter og begrensninger?

3

Valg og tilfeldigheter

Valg og tilfeldigheter

Livet og karrieren utvikler seg i et spenningsforhold mellom valg og tilfeldigheter. Hvordan kan vi bidra til karrierelæring?

4

Tilpasning og motstand

Tilpasning og motstand

Hvordan kan vi som karriereveiledere håndtere spenningen mellom tilpasning og motstand og bidra til karrierelæring knyttet til disse tema?

5

Endring og stabilitet

Endring og stabilitet

Hvordan kan vi som karriereveiledere støtte mennesker som går gjennom endringer, men som samtidig har behov for stabilitet? Hvordan kan vi bidra til karrierelæring rundt dette tema?

Karrierelæring i praksis: Endring og stabilitet

Hvordan bidra til karrierelæring rundt tema endring og stabilitet?

Karrierelæring i praksis: Tilpasning og motstand

Hvordan kan vi jobbe med karrierelæring rundt tema tilpasning og motstand?

Karrierelæring i praksis: Valg og tilfeldigheter

Hvordan kan vi jobbe med karrierelæring mot valg og tilfeldigheter?

Karrierelæring i praksis: Muligheter og begrensninger

Hvordan kan vi jobbe med karrierelæring rundt tema muligheter og begrensninger?

Karrierelæring i praksis: Meg i kontekst

Hvordan kan vi jobbe med karrierelæring mot Meg i kontekst?