Karrierelæring og samarbeid med arbeidslivet

Les om prosjektet til partnerskap for karriereveiledning i Indre Østfold og sjekk ut de fine filmene og undervisningsmateriell du kan bruke.

Partnerskap for karriereveiledning i Indre Østfold  og tidligere Viken fylkeskommune har i samarbeid laget materiell om relevans i fag og karrierelæring til bruk i skolene i fylke. Her forteller de om hvordan de har jobbet. Nederst finner du lenke til filmer og materiale du er velkommen til å laste ned og bruke. 

Hvordan vi har jobbet

Prosjektet er en av mange måter å koble praksis i skolen tettere til den «virkelige verden» og ulike yrkesveier, og således et ledd i å få skolene motivert til å utvikle seg på dette området, i samarbeid med karrieretjenesten.

Vi ønsket elevene gjennom å lære fag samtidig skal lære om hva fag kan brukes til i arbeidslivet, om yrker og om bedrifter. Dette gir karrierelæring!

Vi laget filmer med oppgaver til elever og med lærerveiledning som hører til filmene og til oppgavene. 

Vi lærte at dette er mulig å få til gjennom gjennom partnerskap for karriereveiledning, og samarbeid med karriereveiledere, faglærere, bedrifter og andre (jfr. FNs bærekraftsmål nr. 17, samarbeid for å nå målene). Vi har også lært at det tar tid.


Samarbeid med arbeidslivet

Vi jobber vi for tiden med en pilot for å utvikle relevans i fag. Dette foregår som en del av arbeidet med helhetlig program for karriereveiledning i Partnerskap for karriereveiledning i Indre Østfold, og i Østfold for øvrig.  Dette arbeidet er direkte inspirert av The Gatsby Benchmarks fra England er inspirert av praksis i engelske skoler. 

For å oppnå relevans i fag bes skolene finne temaer de opplever som tunge å motivere elevene for. Så finner vi en bedrift som benytter denne kunnskapen i sin arbeidshverdag. 

Et eksempel er 8. klasse ved Marker ungdomsskole i Viken/ Østfold som har fått oppgaver i matematikk, fysikk og bæredyktighet fra Dynatec, og ved å løse disse skal elevene bistå bedriften og oppnå læringsmål hentet fra fagplanen. Fra bedriftens side dreier det seg konkret om en pølsepakke-maskin som de har utviklet, og som de har en «utfordring» med som de trenger hjelp og ideer fra av elevene for å løse. 

Karrierelæring i praksis

Målet er at elevene skal oppleve relevans i fag, og at elevene gjennom eget arbeid får kunnskap og innsikt i at faget er noe det er bruk for i det lokale arbeidslivet. Dette vil samtidig være karriereveiledning og karrierelæring; hvilke kompetanser er det behov for, hvilke yrker finnes, hva produseres i det lokale arbeidslivet med mer, men utgangspunkter er altså en konkret oppgave i bedrift og læringsmål i matematikk- og fysikkfagene. 

Det er laget en film som presenterer bedriften og problemstillinger elevene skal løse, og bedrift og skole har utarbeidet oppgaver sammen som elevene skal jobbe med. Det er også laget en lærerveiledning.

Ønsker tilbakemeldinger

Planen videre er at det skal lages flere filmer, og utarbeides flere oppgaver bedrifter har behov for å løse. Videre er planen at flere skoler og flere bedrifter skal kobles til arbeidet, og at piloten skal bidra til langsiktig relevans, karriereveiledning og karrierelæring.

Viken fylkeskommune ønsker at det de har laget kan ligge tilgjengelig for alle som ønsker å bruke det og de har intensjon om å lage mer innhold . De ønsker gjerne tilbakemeldinger sendt til: geirsy@ofk.no


Tips til andre
1. Ta utgangspunkt i noe konkret dere ønsker å oppnå.
2. Gi eksempel på hvordan det kan oppnås.
3. Søk samarbeidspartnere som er aktuelle for oppgaven.


Se filmene om pølsepakkemaskin og last ned oppgaver 

Se filmene om utemiljø og last ned oppgaver