Bli kjent med Karriereveiledning.no sin modell for veiledning

Magdalena Fosshaug presenterer Karriereveiledning.no sin modell som inkluderer tre ulike faser. Få tips til hvordan dere kan bruke en modell for veiledning.

Modell for karriereveiledning 

I dette praksiseksempelet presenterer Magdalena fra Karriereveiledning.no deres modell for samtalestruktur i karriereveiledningen.  Modellen har fire faser, med fokus på læringsperspektivet gjennom Kolbs læringssirkel og områdene for utforsking og læring.

Her kan du lese mer om modellen og de ulike delene.

Hvordan kan en slik modell være relevant hos dere?