Kvalitetsutvikling for veiledere

Hvordan kan karriereveiledere arbeide med kvalitetsutvikling?

Hvordan kan karriereveiledere arbeide med kvalitetsutvikling? Hvor kan man begynne uten at større prosesser rundt kvalitetsarbeid er satt i gang?

Dette vil vi utforske i Kvalitetsutvikling for veiledere. Her møter du veiledere i ulike sektorer som er i gang med kvalitetsarbeid og som forteller om sitt arbeid og erfaringer.

Vil du dele av dine erfaringer? Fyll ut Formsundersøkelsen, så tar vi kontakt. 

De etiske retningslinjene og det etiske løfte

Møt Janne Hemmingby fra Karriere Buskerud som forteller om hvordan hun jobber med de etiske retningslinjene og det etiske løftet.

Kvalitetsmodellen og Vår kvalitet

Møt Tor Olav Sviggum fra Karriere Buskerud som forteller om hvordan han bruker Kvalitetsmodellen og Vår kvalitet.