Kategorisert under:

Karrierelæring i ulike formater

Hvordan bidrar vi til karrierelæring? Hvordan kan en læringsepisode se ut?

Karrierelæring gjennom læringsepisoder

Karrierekompetanse skal bidra til at den enkelte blir i bedre stand til å ta gode valg. Å bidra til karrierekompetanse gjennom karrierelæring er et viktig mål for veiledning.

Men hvordan kan karrierelæring se ut i praksis? 


Læringsepisoder

I denne filmen viser Magdalena fra Karriereveiledning.no noen eksempler på konkrete læringsepisoder der karriereknappene kan brukes til å utforske spenninger og dilemma veisøker kan stå overfor. 

Læringsepisode i en digital veiledning

I denne filmen viser Magdalena fram en konkret veiledningssituasjon der veileder bidrar til at veisøkeren oppnår læring.