Kontekst for karrierelæring

Kartlegg din kontekst for karrierelæring

Hva er din kontekst for karriereveiledningen?

I denne kartleggingsoppgaven er målet å sette fokus på hvilke rammer som påvirker veiledningen og se muligheter innenfor disse rammene og egen veiledningskontekst. 

Bruk gjerne spørsmålene som utgangspunkt for en felles refleksjon.

  • Hva er din kontekst? 
  • Hvilke muligheter gir den? Hvilke begrensninger? 
  • Hva kan du gjøre for å fjerne uønskede begrensninger? 
  • Hva er ditt format? (lang/kort, fysisk/digital - Muligheter og begrensninger? Rom for å endre format, utvikle det, jobbe mer integrert/blended?  
  • Er karrierelæringen påvirket av lover, regelverk? Legger de på noen måte begrensninger på hvordan du/dere kan jobbe? 
  • Har du og dere tilstrekkelig kompetanse knyttet til karrierekompetanse og karrierelæring? 
  • Forstår lederen din hva karrierekompetanse og karrierelæring er? Hvis ikke, hvordan bidra til det?