Karrierelæring i praksis: Endring og stabilitet

Hvordan bidra til karrierelæring rundt tema endring og stabilitet?

Hvordan kan vi som karriereveiledere støtte mennesker som går gjennom endringer, men som samtidig har behov for stabilitet? Hvordan kan vi bidra til karrierelæring rundt dette tema?

Møt Janne fra et karrieresenter, Hege fra en høgskole og Kari fra arbeid og inkludering som reflekterer rundet hvordan de jobber med dette tema i egen veiledning.


Stikkord til filmen

 • Påførte eller valgte endringer
 • Savn etter stabilitet
 • Endringskompetanse
 • Hva i livet er trygt og stabilt?
 • Håndtere usikkerhet
 • Øke veisøkers selvtillit
 • Hvilke endringer foregår i ditt liv?
 • Hvilke endringer skjer rundt deg og i samfunnet?
 • Hvordan påvirker endringene deg, hvilke konsekvenser kan de få?
 • Liker eller misliker du endring? Trenger du stabilitet?
 • I de endringene som foregår, hva oppleves som stabilt?
 • Finnes det forventninger til henholdsvis endring eller stabilitet, for eksempel fra samfunnet, familie, ditt nære fellesskap, deg selv?
 • Hva i ditt liv akkurat nå er stabilt? Hvordan opplever du denne stabiliteten?
 • Hvis ønsket om endring står i konflikt med ønsket om eller behov for stabilitet, hvordan ta valg og gjøre riktige overveielser mellom de to hensynene?


Ressurser til filmen