Karrierelæring i praksis: Meg i kontekst

Hvordan kan vi jobbe med karrierelæring mot Meg i kontekst?

Karriereknappen Meg  kontekst handler om at individet skal bli kjent med seg selv og hele tiden lever i et samspill med sine omgivelser.  

Hvordan kan vi jobbe med karrierelæring mot dette læringsområdet? 

Møt Janne fra et karrieresenter, Cathrine fra en ungdomsskolen og Hege fra en høgskole som reflekterer rundt hvordan de jobber med læringsområde Meg i kontekst i egen veiledning. 


Stikkord til filmen

 • Veisøkers verdier, motivasjon og interesser
 • Veisøkers kompetanse
 • Hvem er jeg, hva kan jeg, hva vil jeg?
 • Bli kjent med seg selv
 • Kontekstenes betydning
 • Veisøkers ønsker og omgivelsens forventninger
 • Hvem er du, hva kan du, hva vil du?  
 • Hva er din kompetanse og hvordan kan og vil du bruke den? 
 • Hvilke interesser, verdier, holdninger, motivasjoner og behov har du? Hvilke har du utviklet til nå, og hvilke ønsker du å utvikle? 
 • Hvordan påvirker kompetanse, interesser, verdier og holdninger ditt liv når det kommer til utdanning og arbeid?  
 • Hvilke kontekster og fellesskaper er du en del av?  
 • Hvordan påvirker din bakgrunn og de fellesskapene du er en del av, dine valg og din karriere? 
 • Hvilke samfunnsmessige strukturer påvirker deg og din situasjon?  
 • Ønsker du å påvirke hvordan strukturer får konsekvenser for ditt liv? Er det mulig og ønskelig?  Ressurser til filmen