Karrierelæring i praksis: Tilpasning og motstand

Hvordan kan vi jobbe med karrierelæring rundt tema tilpasning og motstand?

Hvordan kan vi som karriereveiledere håndtere spenningen mellom tilpasning og motstand og bidra til karrierelæring knyttet til disse tema?

Møt Janne fra et karrieresenter, Cathrine fra en ungdomsskole og Kari fra arbeid og inkludering som reflekterer rundet hvordan de jobber med dette tema i egen veiledning.


Stikkord til filmen

 • Ulike overganger
 • Forberede på det som kommer
 • Utforske motstand
 • Klargjøre praktiske rammer
 • Utvikle karrierekompetanse
 • Krever situasjonen du er i, noen form for tilpasning, og i så fall, på hvilken måte?
 • Kaller situasjonen på motstand, og i så fall, på hvilken måte?
 • Hva kan konsekvensen av tilpasning eller motstand være?
 • Hvem og hva målbærer kravet om eller behovet for tilpasning?
 • Hva begrunner du motstanden i?
 • Er det mulig å stå fast og ikke være med på en nødvendig tilpasning/endring, eventuelt på hvilke måter?
 • Kan du leve med å tilpasse deg uten at det får uforholdsmessige konsekvenser for deg eller andre?
 • Hva kan konsekvensene av å yte motstand være?


Ressurser til filmen