Karriereveiledning i gruppe på ungdomsskolen

Hvordan kan du legge opp gruppeveiledning i ungdomsskolen? Cathrine Eriksen har god erfaring med å bruke case. Her deler hun egne erfaringer og konkrete caseoppgaver

Hvordan kan du legge opp gruppeveiledning i ungdomsskolen?  Cathrine Eriksen har god erfaring med å bruke case. Her deler hun egne erfaringer og konkrete caseoppgaver 

Du kan og lese mer om hvordan Cathrine la opp veiledningene og om hvordan hun erfarte å jobbe på denne måten. 

Last ned casebeskrivelsene og Cathrines erfaringer nederst i ressursen.

Les mer om karriereveiledning i grupper og Cathrines erfaringer i hennes masteroppgave