Vil dere utvikle karrierelæringsaktiviteter?

Her får dere gode tips til hvordan dere kan gå frem hvis dere har lyst til å utvikle og samle egne karrierelæringsaktiviteter.

1

Tenk gjennom

Hvilke aktiviteter bruker dere allerede?

Kanskje har dere allerede brukt aktiviteter som kan sies å være karrierelæringsaktiviteter. Start med å få oversikt over hva dere allerede gjør.

Har dere samlet, beskrevet, systematisert og lagret aktivitetene dere allerede bruker? Hvis ikke: tenk gjennom og diskuter de ulike oppgavene og aktivitetene dere har brukt som dere nå vurderer kan være gode aktiviteter i forbindelse med karrierelæring.  

 • Lag  en oversikt. 
 • Velg så ut de aktivitetene dere har hatt best erfaring med, og beskriv dem på en enkel måte 
 • Så kan dere ha et fagmøte eller to der dere presenterer oppgavene/aktivitetene for hverandre, og sammen blir enige om hvilke dere vil beskrive nærmere, prøve ut og eventuelt utvikle videre. 
 • Nederst på siden finner du en mal som kan brukes for å beskrive karrierelæringsaktivitetene. 
2

Sett i gang

Skal dere utvikle nye karrierelæringsaktiviteter? 

Bare sett i gang! Det kan være lurt å gjøre det så konkret som mulig. Slik kan dere gå frem:

 • Se for dere en målgruppe eller en «type» veisøker
 • Er det en individuell aktivitet, eller skal dette skje i en gruppe? Hvem består i så fall i gruppen av? Vil de ha et ganske likt, eller helt forskjellig utgangspunkt?
 • Definer en tidsramme (lang eller kort tid)
 • Skal aktiviteten skje en gang, eller strekke seg over flere møtepunkter
 • I hvilket format skal aktiviteten foregå? Skal den foregå  på et kontor, i et stort/lite rom, «ute i verden», digitalt eller på andre lokasjoner/ i andre formater?
 • Hvem og hvor mange skal være involvert i aktiviteten fra deres side? Hvilke ulike oppgaver og roller skal de involverte ha? Skal noen utenforstående inn å bidra?
 • Hvordan organisere aktiviteten slik at den på best mulig måte legger til rette for at utforsking og læring kan skje? 
 • Tenk gjennom hva som er et ønsket læringsutbytte. Det kan variere avhengig av hvem som deltar i aktiviteten, men det kan allikevel være en ide å forsøke å beskrive dette.  

Bruk gjerne malen nederst på siden for å beskrive aktivitetene dere utvikler. 


Mal til karrierelæringsaktivitetene

3

Tips

Noen tips på veien 

 1. Det går an å  ta utgangspunkt i en av karriereknappene (lenke?), eventuelt i ett av ordene i hver knapp, for så å utvikle en aktivitet knyttet til denne. 
 2. Eller så kan aktiviteten inkludere flere temaer og/eller knapper i kombinasjon – det viktigste er å vurdere hva din veisøker eller gruppe kan ha mest nytte av. 
 3. Vær kreativ og føl deg fri – det er mye forskjellig som kan fungere, og  dere vet best! 
 4. Gå til karriereveiledningslitteraturen eller kollegers erfaringer for å bli inspirert. Bruk alt dere kan om karriereveiledning, karrierelæring og læring. 
 5. Gjør  gjerne utviklingsarbeidet sammen med gode kolleger. Sett av tid til å være i «grønn fase»/drive med kreativ utvikling – gjør det til noe gøy! Men pass på at ideene blir fanget og beskrevet.
 6. Prøv ut aktivitetene! Gjør dere erfaringer med hvordan de funker. Juster og tilpass. Del erfaringer fra utprøving med hverandre. 
 7. Vær nysgjerrig på hvordan de som deltar opplever aktivitetene. Det kan være en ide å innhente noen tilbakemeldinger og gjøre eventuelle justeringer basert på disse.
 8. Planlegg gjerne at dette skal være en systematisk utviklingsprosess/fase på egen arbeidsplass. Kanskje setter dere dere et mål om at  x antall nye aktiviteter skal være utviklet og prøvd ut innen en gitt  dato. 
 9. Hold lederen informert om det gode faglige arbeidet som er på gang!  


4

Gode ressurser

Verktøyet Din karrierelæring

Få tips til gode karrierelæringsaktiviteter

Kartlegg din kontekst for karrierelæringen

Hva er din kontekst for karriereveiledningen?

I denne kartleggingsoppgaven er målet å sette fokus på hvilke rammer som påvirker veiledningen og se muligheter innenfor disse rammene og egen veiledningskontekst.