Karrierelæring i praksis: Valg og tilfeldigheter

Hvordan kan vi jobbe med karrierelæring mot valg og tilfeldigheter?

Livet og karrieren utvikler seg i et spenningsforhold mellom valg og tilfeldigheter. Hvordan kan vi jobbe med karrierelæring mot dette området? 

Møt Janne fra et karrieresenter, Cathrine fra en ungdomsskolen og Hege fra en høgskole som reflekterer rundt hvordan de jobber med karriereknappen Valg og tilfeldigheter i egen veiledning. 


Stikkord til filmen

 • Valgkompetanse
 • Gode tilfeldigheter
 • Sette seg mål
 • Håndtere tilfeldigheter
 • Framtidsperspektiv
 • Hvordan tar du valg, og hva har vært/er din typiske valgstrategi?
 • Hvordan har du grepet det an når du skulle ta valg tidligere?
 • Hvilke valg har fått betydning for din karriereutvikling?
 • Hva har hjulpet deg i valgprosesser (mennesker, kunnskap og ting du gjorde)?
 • Hva opplever du selv spiller inn på dine valg?
 • Hva tror du spiller inn på andres valg?
 • Hvilke tilfeldigheter har hatt innflytelse på valg av utdanning og jobb i ditt liv?
 • Hvordan kan tilfeldigheter, det som er utenfor din kontroll påvirke ditt liv?
 • Hvordan kan du legge til rette for at «gode» tilfeldigheter kan skje?Ressurser til filmen