Karrierelæring i praksis: Muligheter og begrensninger

Hvordan kan vi jobbe med karrierelæring rundt tema muligheter og begrensninger?

Det å kjenne til mulighetene og begrensningene sine er viktig for å kunne ta gode valg knyttet til utdanning og arbeid. Hvordan kan vi jobbe med karrierlæring rundt området Muligheter og begrensninger?

Møt Janne fra et karrieresenter, Cathrine fra en ungdomsskole og Hege fra en høgskole som reflekterer rundet hvordan de jobber med dette tema i egen veiledning.


Stikkord til filmen

 • Åpne mulighetsrommet
 • Hva kan jeg, og hvilke muligheter har jeg?
 • Gruppeveiledning og kurs
 • Situasjonsbeskrivelser 
 • Utforske begrensninger
 • Utfordre veisøkeres begrensninger
 • Hvilke muligheter kjenner du til og ser du for deg - hva er din mulighetshorisont?
 • Kan mulighetene realiseres?
 • Hva er «innenfor» eller «utenfor» det du vurderer som aktuelt for deg?
 • Hvilke ønsker og mål har du, og hvilke av de ønsker du å forfølge så de kan bli til muligheter?
 • Hvordan kan aktører i dine omgivelser støtte deg i handlinger som kan virkeliggjøre muligheter?
 • Hvilke begrensninger er til stede i din situasjon?
 • Hvilke begrensninger kan du påvirke, og hvilke er utenfor din kontroll?
 • Er begrensningene reelle, eller er de tankefeller?
 • Hvilke begrensninger kan du ikke gjøre noe med?
 • Hvordan håndtere reelle begrensninger på en måte som er til å leve med for deg?
 • Er det mulig å gjøre grep som fjerner, demper eller forandrer begrensningen?
 • Dersom det finnes begrensninger, er det mulig å nå et mål/et ønske med en annen strategi?


Ressurser til filmen