Veiledning av veisøkere som insisterer på fasitsvar

Hva gjør vi karriereveiledere når vi møter veisøkere som ønsker tydelige råd eller fasitsvar fra oss karriereveiledere?

Hva gjør vi karriereveiledere når vi møter veisøkere som ønsker tydelige råd eller fasitsvar fra oss karriereveiledere? Det kan være krevende å finne den rette balansen. 

Møt Hege fra en høgskole, Janne fra et  karrieresenter og Cathrine fra en ungdomsskole som reflekterer rundt dette basert på egne erfaringer som veiledere.  

Bruk gjerne refleksjonsspørsmålene til egenrefleksjon eller test ut metoden Etisk refleksjon i team hos dere. Du kan laste ned alle refleksjonsspørsmålene i en egen presentasjon. 

Du finner også handlingen i filmen oppsummert i stikkord og tips til relevante ressurser.

Stikkord til filmen

 • Karriereveileder kan gi råd 
 • Veisøker skal selv finne svarene 
 • Ikke alltid det finnes fasitsvar 
 • Karrierelæring og bruk av case 
 • Veisøkere skal eie valget selv 
 • Karriereknappen “Meg i kontekst” 
 • Karriereknappen “Valg og tilfeldighet” 


Ressurser til filmen

 1. Hva gjør du i veiledning når veisøker insisterer på å få fasitsvar og råd fra deg? ​
 2. Hvorfor blir dette vanskelig for karriereveiledere? ​
 3. Skal du ha en mening om hva som er best og riktig for veisøkere? ​
 4. Skal du aldri gi et svar på hva du mener veisøker bør gjøre? ​
 5. Er det situasjoner hvor du mener det er riktig å gi veisøker et svar på hva vedkommende skal gjøre? ​
 6. Er det noen forhold som kan påvirke din dømmekraft i slike veiledninger, f.eks veisøkers alder, bakgrunn, erfaringer, personlighet? ​
 7. Får du dårlig samvittighet hvis du ikke gir veisøkere den hjelpen de ber om? ​
 8. Blir du irritert når veisøker vil ha noe annet fra deg enn det du mener er riktig å gi av råd og fasitsvar? ​
 9. Hvordan møter du dette på en etisk god måte som karriereveileder? ​
 10. Etisk retningslinje 3 beskriver at karriereveileder bruker metoder og innfallsvinkler som er tilpasset veisøkers situasjon og muligheter.  Hvilke metoder og innfallsvinkler vil støtte veisøker i eksemplet? ​
 11. Hvordan kan karrierelæring knyttet til det å ta valg og utvikling av valgkompetanse være med å utvikle veisøkers karrierekompetanse for å bli tryggere i egne valg? ​
 12. Hvordan kan du  jobbe for å styrke veisøkers selvfølelse og identitet slik at veisøker blir tryggere på seg selv og hvem de er.