Veiledning av veisøkere med ønsker eller planer som ikke virker realistiske

Hva gjør vi karriereveiledere når vi møter veisøkere som har utfordringer med å ta gode og realistiske valg knyttet til utdanning og arbeid?

Hva gjør vi karriereveiledere når vi møter veisøkere som har utfordringer med å ta gode og realistiske valg knyttet til utdanning og arbeid?

Kanskje de ikke er realistiske og overvurderer egne muligheter for hvilke utdanninger de kan komme inn på eller hvilket arbeid de kan få? 

Møt Kari fra Arbeid og inkludering, Janne fra et  karrieresenter og Cathrine fra en ungdomsskole som reflekterer rundt dette basert på egne erfaringer som veiledere.  

Bruk gjerne refleksjonsspørsmålene til egenrefleksjon eller test ut metoden Etisk refleksjon i team hos dere.  Du kan laste ned alle refleksjonsspørsmålene i en egen presentasjon. 

Du finner også handlingen i filmen oppsummert i stikkord og tips til relevante ressurser.

Stikkord til filmen

 • Drømmeknusing 
 • Møte veisøker på en respektfull måte 
 • Veisøkere som undervurderer seg selv 
 • Realitetsorientering 
 • Skape en felles forståelse 
 • Visualisering som virkemiddel 
 1. Hva gjør vi i veiledningen når vi opplever at veisøker har ønsker og planer som ikke virker realistiske? 
 2. Hvilke etiske utfordringer opplever vi?
 3. Hvilke refleksjoner gjør du deg rundt denne situasjonen? 
 4. Av og til kan karriereveileder høre eller tenke selv at det er behov for å «realitetsorientere» veisøker? I hvilken grad er det karriereveileders oppgave?
 5. Hvilke dilemmaer møter vi eventuelt på i den forbindelse, og hvordan blir balansen opp mot etisk retningslinje 4 og 6; respekterer jeg veisøkers egenverd og likeverd, og viser jeg ydmykhet og tar utgangspunkt i veisøkers forståelse av egen situasjon? 
 6. Hvordan kan veisøker og veileder utforske dette dilemmaet sammen, slik at det skjer en karrierelæring rundt spenningen mellom muligheter og begrensninger for å øke veisøkers karrierekompetanse?