Veiledning av veisøkere i situasjoner som krever tilpasning

I overganger vil det ofte være behov for å tilpasse seg noe nytt, men dette kan være krevede.

Hva gjør vi når vi møter veisøkere som har vansker med å tilpasse seg?

I overganger vil det ofte være behov for å tilpasse seg noe nytt, men dette kan være krevede. 

Møt Hege fra universitets og høgskolesektor, Kari fra arbeidsinkludering og Janne fra et karrieresenter som reflekterer rundet dette. 

Bruk gjerne refleksjonsspørsmålene til egenrefleksjon eller test ut metoden Etisk refleksjon i team hos dere.  Du kan laste ned alle refleksjonsspørsmålene i en egen presentasjon. 

Du finner også handlingen i filmen oppsummert i stikkord og tips til relevante ressurser.

Stikkord til filmen

 • Respektere veisøkeres utgangspunkt 
 • Dialog rundt veisøkers erfaringer 
 • Ta opp krevende temaer i veiledning 
 • Ydmykhet og lytting 
 • Karriereknappen “Tilpasning og motstand” 


Ressurser til filmen

 1. Hva gjør du når du møter veisøkere som har vansker med å tilpasse seg utdanningssystemet eller arbeidslivet? ​
 2. Hvilke etiske utfordringer møter du? ​
 3. Skal en veileder ta opp forhold rundt veisøkers personlighet og væremåte? ​
 4. Har du opplevd andre situasjoner som ligner på eksemplet, men som ikke handler om kulturell bakgrunn? ​
 5. Er det noen temaer rundt personlighet og væremåte du ikke syntes det er greit å ta opp med veisøker i en veiledningssamtale? ​
 6. Hva gjør du når du opplever at veisøkers utfordringer handler om kulturell bakgrunn og manglende erfaring med det norske utdanningssystemet eller arbeidslivet?