• Tema
  • Etikk
  • Hvordan jobbe med de etiske retningslinjene?

Hvordan jobbe med de etiske retningslinjene?

De etiske retningslinjene skal gi støtte i etisk utfordrende situasjoner. Men hvordan kan dere jobbe konkret med de etiske retningslinjene?

Hva er god etisk praksis i karriereveiledning? De etiske retningslinjene skal gi støtte i etisk utfordrende situasjoner.  

Noen gode refleksjonsspørsmål kan være:

  • Hvordan kan dere jobbe konkret med de etiske retningslinjene? 
  • Hva betyr de tre temaene Kompetanse, Relasjon og samarbeid, og refleksjon i deres praksis?
  • Hvordan kan dere sette fokus på de etiske retningslinjene? 
  • Hvordan ser god etisk praksis ut hos dere?  


I denne filmen gir Magdalena fra Karriereveiledning.no konkrete eksempler på spørsmål dere kan stille i fellesskap for å komme i gang med å bruke de etiske retningslinjene. 


Les mer om de Etiske retningslinjene

Klikk på bilde og les mer om de etiske retningslinjene på nettsiden til kvalitetsrammeverket.