Aktivitet: Veiledningsprosesser og relasjoner

Hvordan jobbe med kompetanseutvikling innenfor dette kompetanseområdet? Her får du forslag til aktiviteter og refleksjonsoppgaver du kan gjøre alene eller sammen med kolleger.

Se refleksjonsfilm og reflekter over egen kompetanse

Se filmen med to karriereveiledere som forteller om sin forståelse og sine refleksjoner knyttet til kompetanseområdet Veiledningsprosesser og relasjoner.


Etter at du har sett filmen kan du reflektere rundt disse spørsmålene

 • Hvilke tanker har du om dette kompetanseområdet?  
 • Hva opplever du å ha god kompetanse på og hva ønsker du å lære mer om?  
 • Hvordan skaper du gode relasjoner med veisøker? 
 • Hva er en veiledningsprosess og hvordan legger du til rette for det? 
 • Hvilke veiledningsferdigheter benytter du i en veiledning, og hvilke trenger du å videreutvikle?


Faser, veiledningskontrakt og rammer for veiledningen

Hvilke faser består veiledningen av? Hva vil det si å inngå en veiledningskontrakt? Og hvordan kan du som karriereveileder skape en trygg ramme for veiledningen? 

Her kan du laste ned et foilsettet med refleksjonsoppgaver til kompetanseområdet Veiledningsprosesser og relasjoner. Du kan bruke spørsmålene for å lage en struktur på refleksjonen. Reflekter alene eller sammen i en gruppe. 

Bygg relasjonskompetanse med andre

Hvordan skape tillit og gode relasjon til veisøkere? 

Dialogkafe er en metode som kan brukes her. Metoden har form som et uformelt møte der hensikten er å oppleve betydningsfulle samtaler som inspirerer til nye ideer. 

Forberedelser 

 • Velg en prosessleder til å lede møtet og en kafevert til hvert bord. 
 • Sett opp bord med plass til seks til åtte deltakere. Hvert bord har saks, papir og skrivesaker. 
 • Skriv temaene som skal diskuteres på et ark midt på bordet. Temaene skal være knyttet til relasjonskompetanse.
 • Lag en tidsplan. 


Fremgangsmåte 

Tidsramme: 12 minutter med ideer og 2 minutter til skifte av bord. 

 1. Prosessleder ønsker velkommen gjør rede for valg av temaer og informerer om at det ikke er tillatt å komme med kritikk av andres ideer og innspill. 
 2. Deltakerne fordeler seg på bordene.  
 3. Kafeverten ved hvert bord ønsker velkommen og oppfordrer deltakerne til å komme med ideer og innspill til de valgte temaene. 
 4. Kafeverten noterer innspillene og ideene som kommer. 
 5. På signal fra prosessleder bytter deltakerne bord og samme prosess gjentas. Avtal gjerne antall bytter på forhånd. 
 6. Kafevertene oppsummerer i plenum. Er det flere bord med samme tema, kan vertene snakke sammen og prioritere. Lag et referat fra hvert bord der alle innspill kommer med.


Som en videreføring kan dere prioritere hva som er viktigst å gå i gang med og hvem skal gå i gang med hva.
Denne metoden kan dere også bruke innenfor de andre kompetanseområdene.
Kilde: Udir Metoder for lærende møter (udir.no)