Kompetanseutvikling: Karrierelæring

Kompetanseområdet Karrierelæring handler om å legge til rette for karrierelæring, slik at veisøker får økt læringsutbytte og utvikler kompetanse til å håndtere sin karriere i forandring og overganger.

Karrierelæring

Et ønsket utbytte av karriereveiledning er karrierekompetanse. Som karriereveileder trenger du derfor kompetanse til å legge til rette for veiledningsprosesser med læring og utforsking som mål. 

Opplever du å ha den kunnskapen du trenger om karrierelæring og karrierekompetanse? Kjenner du til karriereknappene og vet hvordan du kan bruke dem som forberedelse til veiledning? Og har du den kompetanse du trenger for å vurdere utbytte av ulike karrierelæringsaktiviteter?

Hva kan være en god prosess for deg når du skal i gang med kompetanseutvikling innenfor dette kompetanseområdet? 

I serien Kompetanseutvikling får ledere og karriereveiledere tips til hvordan en kompetanseutviklingsprosess kan se ut. Prosessen er delt inn i steg, og du velger selv hvor lang tid du vil bruke på hvert steg. Det er også et godt tips å alternere mellom steg 4, 5 og 6.

Kompetanseutvikling for område 1: steg for steg

1

Se fagfilmen

2

Gjennomfør selvevalueringen Min kompetanse for dette området

3

Sett deg inn i kompetanseområdet og delkompetansene

4

Faglig fordypning

5

Aktivitet: refleksjon og læring

6

Gjennomfør Min kompetanse på nytt

1

Steg 1: Se fagfilmene

Se fagfilmen

Det første du kan gjøre er å se fagfilmen til kompetansestandardene med fokus på delen om Karrierelæring. Denne filmen gir deg et godt utgangspunkt i det videre arbeidet med kompetanseutvikling.

Karrierelæring er et kompetanseområde i Kompetansestandardene og en egen del i Kvalitetsrammeverket. I Kvalitetsrammeverket heter denne delen Karrierekompetanse. Det kan også være fint å se fagfilmen som er laget til temaområdet Karrierekompetanse.

2

Steg 2: Gjennomfør selvevalueringen

Gjennomfør selvevalueringen: Min kompetanse

Teste deg selv ved å gjennomføre selvevaluering av kompetansen din innenfor dette kompetanseområdet. Da vil du få en forståelse av hva du allerede har av kompetanse, og hva du kanskje ønsker å utvikle.

3

Steg 3: Sett deg inn i kompetanseområdet og delkompetansene

Sett deg inn i kompetanseområdet og delkompetansene

Sett deg inn i kompetanseområdet Karrierelæring. Kompetanseområdet beskriver den kunnskapen, de ferdighetene og den generelle kompetansen du som karriereveileder bør ha innenfor dette området.

Sett deg inn i delen om Karrierekompetanse

Karrierekompetanse er en egen del i kvalitetsrammeverket. Her kan du lære mer om modellen Karrierelæring i kontekst og karriereknappene.

4

Steg 4: Faglig fordypning

Faglig fordypning

Det finnes mye fagstoff innen kompetanseområdet Karrierelæring. Det er opp til deg hva du vil utforske videre.

5

Steg 5: Aktivitet: Refleksjon og læring

Refleksjon og læring

Hvordan jobbe med kompetanseutvikling innenfor dette kompetanseområdet? Her får du forslag til aktiviteter og refleksjonsoppgaver.

6

Steg 6: Gjennomfør Min Kompetanse igjen!

Gjennomfør Min kompetanse en gang til

Hva skjer når du tar selvevalueringen en gang til? Hvor har du utviklet din kompetanse? Hvordan opplevde du å jobbe på denne måten? Reflekter gjerne for deg selv eller sammen med kolleger. Hvordan opplevde dere kompetanseutviklingsprosessen?

Kompetanseutvikling

Gå tilbake til Kompetanseutvikling for å gjennomføre neste modul