Kompetanseutvikling: Veiledningsprosesser og relasjoner

Kompetanseområdet Veiledningsprosesser og relasjoner handler om de mer generelle veiledningsferdighetene og relasjonsferdighetene. Dette er kompetanse som befinner seg i kjernen av alt veiledningsarbeid. Kompetanseutvikling på dette området kan med fordel gjennomføres helt i begynnelsen av en ansettelse eller i starten av en kompetanseutviklingsprosess. 

Veiledningsprosesser og relasjoner

Som karriereveileder ivaretar du viktige prosesser med mennesker i endring og utvikling gjennom profesjonelle samtaler.  

Opplever du at du har den kunnskapen du trenger for å planlegge og gjennomføre veiledningen? Har du nok kunnskap om metoder og verktøy for å tilpasse veiledningen til målgruppen? Og opplever du at du har den kompetansen du trenger for å kunne bygge gode relasjoner med veisøker? 

Hva kan være en god prosess for deg når du skal i gang med kompetanseutvikling innenfor dette kompetanseområdet? 

I serien Kompetanseutvikling får ledere og karriereveiledere tips til hvordan en kompetanseutviklingsprosess kan se ut. Prosessen er delt inn i steg, og du velger selv hvor lang tid du vil bruke på hvert steg. 

Det er også et godt tips å alternere mellom steg tre, fire og fem. Kompetanseutvikling for område 1: steg for steg

1

Se fagfilmen

2

Gjennomfør selvevalueringen Min kompetanse for dette kompetanseområdet

3

Sett deg inn i kompetanseområdet og delkompetansene

4

Faglig fordypning

5

Aktivitet: refleksjon og læring

6

Gjennomfør Min kompetanse på nytt

1

Steg 1: Se fagfilmen

Se fagfilmen

Det første du kan gjøre er å se fagfilmen til kompetansestandardene. Denne filmen gir deg et godt utgangspunkt i det videre arbeidet med kompetanseutvikling.

3

Steg 3: Sett deg inn i kompetanseområdet og delkompetansene

Sett deg inn i kompetanseområdet og delkompetansene

Sett deg inn i kompetanseområdet Veiledningsprosesser og relasjoner. Kompetanseområdet beskriver den kunnskapen, de ferdighetene og den generelle kompetansen du som karriereveileder bør ha innenfor dette området.

4

Steg 4: Faglig fordypning

Faglig fordypning

Det finnes mye fagstoff innen kompetanseområdet Veiledningsprosesser og relasjoner. Det er opp til deg hva du vil utforske videre.

6

Steg 6: Gjennomfør Min kompetanse på nytt

Gjennomfør Min kompetanse på nytt

Hva skjer når du tar selvevalueringen en gang til? Hvor har du utviklet din kompetanse? Hvordan opplevde du å jobbe på denne måten? Reflekter gjerne for deg selv eller sammen med kolleger. Hvordan opplevde dere kompetanseutviklingsprosessen?

Gå tilbake til Kompetanseutvikling

Gå tilbake til Kompetanseutvikling for å gjennomføre neste modul