Kompetanseutvikling: Utdanning og arbeid

Kompetanseområdet Utdanning og arbeid omfatter to kjernetema i karriereveiledning. Det handler om å tilegne seg relevant kunnskap om utdanningssystemet og å kjenne til arbeidsmarkedets ulike behov. Dette er kanskje det mest omfattende kompetanseområdet, og et område der karriereveilederen kontinuerlig må utvikle og oppdatere seg.

Utdanning og arbeid

Som karriereveileder må du ha kompetanse om utdanningsveier, arbeidsliv og arbeidsmarked. Du må også kunne veilede veisøkere i bruk av aktuell og kvalitetsikret karriereinformasjon, slik at veisøkerne kan gjøre informerte og bevisste valg.  

Opplever du å ha den kunnskapen og innsikten du trenger om utdanningsveier og etterspørselen på arbeidsmarkedet?  Vet du hvor du finner informasjon? Og har du kompetanse til å sørge for at informasjonen oppleves som relevant og forståelig, og er tilpasset veisøkerens ønsker, muligheter og begrensninger? 

Hva kan være en god prosess for deg når du skal i gang med kompetanseutvikling innenfor dette kompetanseområdet?  

I serien Kompetanseutvikling får ledere og karriereveiledere tips til hvordan en kompetanseutviklingsprosess kan se ut. Prosessen er delt inn i steg, og du velger selv hvor lang tid du vil bruke på hvert steg.  

Det er også et godt tips å alternere mellom steg tre, fire og fem.  

Kompetanseutvikling for område 5: steg for steg

1

Se fagfilmen

2

Gjennomfør selvevalueringen Min kompetanse for dette kompetanseområdet

3

Sett deg inn i kompetanseområdet og delkompetansene

4

Faglig fordypning

5

Aktivitet: refleksjon og læring

6

Gjennomfør Min kompetanse på nytt

1

Steg 1: Se fagfilmen

Se fagfilmen

Det første du kan gjøre er å se fagfilmen til kompetansestandardene. Denne filmen gir deg et godt utgangspunkt i det videre arbeidet med kompetanseutvikling.

2

Steg 2: Gjennomfør selvevalueringen Min kompetanse

Gjennomfør selvevalueringen Min kompetanse

Teste deg selv ved å gjennomføre selvevaluering av kompetansen din innenfor dette kompetanseområdet. Da vil du få en forståelse av hva du allerede har av kompetanse, og hva du kanskje ønsker å utvikle.

3

Steg 3: Sett deg inn i kompetanseområdet og delkompetansene

Sett deg inn i kompetanseområdet og delkompetansene

Sett deg inn i kompetanseområdet Utdanning og arbeid. Kompetanseområdet beskriver den kunnskapen, de ferdighetene og den generelle kompetansen du som karriereveileder bør ha innenfor dette området.

4

Steg 4: Faglig fordypning

Faglig fordypning

Det finnes mye fagstoff innen kompetanseområdet Utdanning og arbeid. Det er opp til deg hva du vil utforske videre.

5

Steg 5: Aktivitet: refleksjon og læring

Aktivitet: refleksjon og læring

Hvordan jobbe med kompetanseutvikling innenfor dette kompetanseområdet? Her får du forslag til aktiviteter og refleksjonsoppgaver.

6

Steg 6: Gjennomfør Min kompetanse på nytt

Gjennomfør Min kompetanse på nytt

Hva skjer når du tar selvevalueringen en gang til? Hvor har du utviklet din kompetanse? Hvordan opplevde du å jobbe på denne måten? Reflekter gjerne for deg selv eller sammen med kolleger. Hvordan opplevde dere kompetanseutviklingsprosessen?

Gå tilbake til Kompetanseutvikling

Gå tilbake til Kompetanseutvikling for å gjennomføre neste modul