Kompetanseutvikling: Karrierefaglige teorier og metoder

Kompetanseområdet Karrierefaglige teorier og metoder handler om teorier og metoder som er spesifikke for karriereveiledning, og om fysiske og digitale veiledningsformer. Det finnes mange teorier og metoder som er felles for alt veiledningsarbeid, men karriereveiledningsfeltet har også over tid utviklet sine egne.

Karrierefaglige teorier og metoder

Som karriereveileder trenger du oversikt over bredden i det teoretiske feltet som omhandler karriereutvikling og karriereveiledning. 

Opplever du at du har den kunnskap du trenger om karrierefaglige teorier og metoder og at du kan anvende dem i veiledningen? 

Har du nok kunnskap om både fysiske og digitale veiledningsformer, og  kan vurdere hvilke former og metoder som er best i den aktuelle veiledningssituasjonen?

Hva kan være en god prosess for deg når du skal i gang med kompetanseutvikling innenfor dette kompetanseområdet? 

I serien Kompetanseutvikling får ledere og karriereveiledere tips til hvordan en kompetanseutviklingsprosess kan se ut. Prosessen er delt inn i steg, og du velger selv hvor lang tid du vil bruke på hvert steg. Det er også et godt tips å alternere mellom steg 4, 5 og 6.

Kompetanseutvikling for område 3: steg for steg

1

Se fagfilmen

2

Gjennomfør selvevalueringen Min kompetanse for dette  kompetanseområdet

3

Sett deg inn i kompetanseområdet og delkompetansene

4

Faglig fordypning

5

Aktivitet: refleksjon og læring

6

Gjennomfør Min kompetanse på nytt

1

Steg 1: Se fagfilmen

Se fagfilm

Det første du kan gjøre er å se introduksjonsfilmen til kompetansestandardene. Denne filmen gir deg et godt utgangspunkt i det videre arbeidet med kompetanseutvikling.

2

Steg 2: Gjennomfør selvevalueringen Min kompetanse

Gjennomfør selvevalueringen Min kompetanse

Teste deg selv ved å gjennomføre selvevaluering av kompetansen din innenfor dette kompetanseområdet. Da vil du få en forståelse av hva du allerede har av kompetanse, og hva du kanskje ønsker å utvikle.

3

Steg 3: Sett deg inn i kompetanseområdet og delkompetansene

Sett deg inn i kompetanseområdet og delkompetansene

Sett deg inn i kompetanseområdet Karrierefaglige teorier og metoder. Kompetanseområdet beskriver den kunnskapen, de ferdighetene og den generelle kompetansen du som karriereveileder bør ha innenfor dette området.

4

Steg 4: Faglig fordypning

Faglig fordypning

Det finnes mye fagstoff innen kompetanseområdet Karrierefaglige teorier og metoder. Det er opp til deg hva du vil utforske videre.

5

Steg 5: Aktivitet: refleksjon og læring

Aktivitet: refleksjon og læring

Hvordan jobbe med kompetanseutvikling innenfor dette kompetanseområdet? Her får du forslag til aktiviteter og refleksjonsoppgaver.

6

Steg 6: Gjennomfør Min kompetanse på nytt

Gjennomfør Min kompetanse en gang til

Hva skjer når du tar selvevalueringen en gang til? Hvor har du utviklet din kompetanse? Hvordan opplevde du å jobbe på denne måten? Reflekter gjerne for deg selv eller sammen med kolleger. Hvordan opplevde dere kompetanseutviklingsprosessen?

Kompetanseutvikling

Gå tilbake til Kompetanseutvikling for å gjennomføre neste modul