Aktivitet: Etikk

Hvordan jobbe med kompetanseutvikling innenfor dette kompetanseområdet? Her får du forslag til aktiviteter og refleksjonsoppgaver du kan gjøre alene eller sammen med kolleger.

Se refleksjonsfilm og reflekter over egen kompetanse

Se filmen med to karriereveiledere som forteller om sin forståelse og sine refleksjoner knyttet til kompetanseområdet Etikk.

Etter at du har sett filmen kan du reflektere rundt disse spørsmålene:

  • Hvilke tanker har du om dette kompetanseområdet?  
  • Hva opplever du å ha god kompetanse på og hva ønsker du å lære mer om? 


  • Hva vil det si å ha en god etisk praksis? 
  • Hva gjør du for å utvikle din etiske praksis? 
  • Hva gjør du og hvor bevisst er du på personvern og konfidensialiteten du har overfor veisøker i samtaler med andre? 
  • Hvorfor er det viktig å avklare forventingene veisøker har til veiledningen? 

Reflekter alene eller i gruppe

Hva betyr det å møte veisøker med åpenhet og respekt? Hva er god rolleforståelse? Og hvorfor er etisk kompetanse viktig?

Her kan du laste ned et foilsettet med refleksjonsoppgaver til kompetanseområdet Etikk. Du kan bruke spørsmålene til å reflektere alene eller sammen med kolleger. 

Refleksjonsoppgaver

De etiske retningslinjene som støtte i praktisk veiledning

Utforsk filmserien Etisk refleksjon i team og reflekter rundt:

  • Hvordan kan etiske retningslinjer gi deg støtte i din praktiske hverdag som karriereveileder?
  • Hvordan kan etiske retningslinjer utvikle evnen til å gjenkjenne etisk utfordrende situasjoner?
  • Hvilke handlingsalternativer har du?


Hvordan kan du utvikle din etiske kompetanse gjennom kollegaveiledning? 

Kollegaveiledning er en arbeidsmetode der kolleger bidrar til hverandres kompetanseutvikling ved å ta utgangspunkt i etiske utfordringer og dilemmaer. Veiledningen kan foregå gjennom observasjon og strukturerte samtaler.

Hvordan kan dere gjennomføre kollegaveiledning? Bruk gjerne ressursen under som støtte.