Kompetanseutvikling: Målgrupper og kontekst

Kompetanseområdet Målgrupper og kontekst handler om å ha kompetanse om ulike målgrupper og om omgivelsene som påvirker den enkeltes karriereutviklingen. I tillegg handler det om å ha kjennskap til relevante lover, regler, rettigheter og plikter som setter rammer for karriereveiledningen.

Målgrupper og kontekst  

Som karriereveileder må du ha kunnskap om målgrupper og innsikt i hvordan sosiokulturelle faktorer kan påvirke den enkelte veisøkers valg og karriereutvikling.  

Opplever du ha den kunnskapen du trenger om de målgruppene du tilbyr karriereveiledning til, og om sosiokulturelle faktorer som kan påvirke? Og er du bevisst hvordan du kan bruke denne innsikten, slik at veisøker lettere kan oppdage mulighetene sine og ta gode valg?  

Hva kan være en god prosess for deg når du skal i gang med kompetanseutvikling innenfor dette kompetanseområdet?  

I serien Kompetanseutvikling får ledere og karriereveiledere tips til hvordan en kompetanseutviklingsprosess kan se ut. Prosessen er delt inn i steg, og du velger selv hvor lang tid du vil bruke på hvert steg. Det er også et godt tips å alternere mellom steg 3, 4 og 5.

Kompetanseutvikling for område 6: steg for steg

1

Se fagfilmen

2

Gjennomfør selvevalueringen Min kompetanse for dette kompetanseområdet

3

Sett deg inn i kompetanseområdet og delkompetansene

4

Faglig fordypning

5

Aktivitet: refleksjon og læring

6

Gjennomfør Min kompetanse på nytt

1

Steg 1: Se fagfilmen

Se fagfilmen

Det første du kan gjøre er å se fagfilmen til kompetansestandardene. Denne filmen gir deg et godt utgangspunkt i det videre arbeidet med kompetanseutvikling.

2

Steg 2: Gjennomfør selvevalueringen Min kompetanse

Gjennomfør selvevalueringen Min kompetanse

Teste deg selv ved å gjennomføre selvevaluering av kompetansen din innenfor dette kompetanseområdet. Da vil du få en forståelse av hva du allerede har av kompetanse, og hva du kanskje ønsker å utvikle.

3

Steg 3: Sett deg inn i kompetanseområdet og delkompetansene

Sett deg inn i kompetanseområdet og delkompetansene

Sett deg inn i kompetanseområdet Målgrupper og kontekst. Kompetanseområdet beskriver den kunnskapen, de ferdighetene og den generelle kompetansen du som karriereveileder bør ha innenfor dette området.

4

Steg 4: Faglig fordypning

Faglig fordypning

Det finnes mye fagstoff innen kompetanseområdet Målgrupper og kontekst. Det er opp til deg hva du vil utforske videre.

5

Aktivitet: Målgrupper og kontekst

Aktivitet: refleksjon og læring

Hvordan jobbe med kompetanseutvikling innenfor dette kompetanseområdet? Her får du forslag til aktiviteter og refleksjonsoppgaver.

6

Steg 6: Gjennomfør Min kompetanse på nytt

Gjennomfør Min kompetanse på nytt

Hva skjer når du tar selvevalueringen en gang til? Hvor har du utviklet din kompetanse? Hvordan opplevde du å jobbe på denne måten? Reflekter gjerne for deg selv eller sammen med kolleger. Hvordan opplevde dere kompetanseutviklingsprosessen?

Gå tilbake til Kompetanseutvikling

Gå tilbake til Kompetanseutvikling for å gjennomføre neste modul